Pitkään on valiteltu autokatsastuksenhintojen nousua. Vuodesta 2002 viime vuoteen nousu oli 71%. Samaan aikaan inflaatio oli 10,7%. Aiemmin katsastus oli viranomaistoimintaa. 

Toimintaa arvosteltiin kalliiksi ja toivottiin katsastuksen vapauttamista hintakilpailulle. Näin ei käynytkään hinnoille. Katsastus on keskittynyt 80%:sti 2 yritykselle. Toinen on englantilainen ja toinen espanjalainen. Paluuta entiseen ei ole ja nyt yritetään lainsäädännöllä saada hintoja alas. 
Lupaavalta tuntuu ainakin se, että uusi laki ei enää vaatisi katsastusaseman katsastavan kaikkia autoja vaan esim. pelkkien henkilöautojen katsastusta voitaisiin suorittaa. Tämä ainakin helpottaisi kiinteistö- ja kalusto kustannuksia. Siten se voisi alentaa asiakkaalta perittävää maksua ja synnytää uusia ketjujen ulkopuolisia asemia.
Tämä keskittyminen estää Suomessa näköjään muutakin hintakilpailua. Tänään uutisissa kerrottiin jälleen Suomen tutkimusten mukaan olevan Euroopan kalleimpia maita. Enää ei niinkään vedottu vanhoihin syihin, Suomi on harvaan asuttu, palkat ovat kovia jne. Vaateiden kalleuden todettiin johtuvan siitä, että kauppa on keskittynyt muutamille ketjuille.
Mitä olisi tehtävissä? Lainsäädäntö on kankea ja hidas toimenpide. Tuloksetkin kovin epävarmoja. Pienempien yritysten, kaupasta, maahantuontiin ja jakeluun, toiminnan helpottaminen voisi olla eräs konsti.