Alku toimien jälkeen aloitettiin §13:sta. Pj. kertoi vetävänsä asian pois listalta. Syntyi melkoinen polemiikki siitä ettei hänellä ole siihen oikeutta. Pj. kertoi vetävänsä asian pois joka tapauksessa asian ja myöhemmin halukkaat saavat kyseenalaistaa hänen tekonsa. Oltiin myös sitä mieltä ettei hän voi tässä vaiheessa tekoaan tehdä vaan vasta 13:sta. Listalla päästyä kyseiseen kohtaan hän teki näin ja perusteli tekoa ettei ohjausryhmä ollut vielä antanut loppuraporttia mihin kuuluu joukko selvityksiä, niitä joita kirjoittamissani kommenteissa kaipasin. Kokoukselle jaettiin 2 kirjelmää. Toisessa LSKKY-yhtymän rehtori kertoo mitä hänen mielestään Novida on hyötynyt liittymisestä LSKKY:n. Toisessa oli Uudenkaupungin ammatillisten opettajien ry. kannanotto LSKKY:stä eroon. 1. Novidan opettajia ei ole kuultu. 2. LSKKY ei ole laajenemassa Forssaan, opetusta on yhtenäistetty, käytetty yhteisiä opettajia.3. Toisen asteen järjestäjäverkko tulee voimaan 1.1.2017. 4. Siirron hyödyt ja haitat on avoimesti selvitettävä. Jälleen tuo, että valmistelu on pahasti kesken.

Sote-uudistuksesta alusti Sari Rantanen. Ensi kerralla siitä annetaan lausunto. Pitkän keskustelun johtotähtenä oli, että meidän pitää päästä yhteistyöhon Ukin terveyskeskus kuntien ja Laitilan kanssa turvataksemme lähipalvelut. Paine niitä kohtaan tulee olemaan kova.

Uusista hakijoista teknisen johtajan virkaan valittiin haastatteluun Pekka Alm, Pekka Rouhiainen ja Jukka Vahila sekä vanhoista vielä Jari Nikkari. Hakijoista kiinnitti huomiotani kiinnitti hakija joka on ollut monena kesänä Nesteellä operaattorina. Toisin sanoen se jonka olette tv:ssä nähneet kemiantehtaissa ison näyttöpöydän ääressä kuittaamassa hälytyksiä. Varmaan homma pätevöittää tekniseksi johtajaksi.

Muut asiat hyväksyttiin vähin äänin esitysten mukaisina.