Vt8:lla ei ole minkään suhteen mitään hätää, se on selonteossa sovittu 100 milj. hanke ja koko hankevalmistelu on otettu ministeriön vetovastuulle ja hoidetaan asiallisesti maaliin yhteisesti hallituksessa ja eduskunnassa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

 

Kukaan ei ole edellyttänytkään yhteysvälin kokonaan uudelleen suunnittelua, mutta alueen kokoomuspoliitikot näyttävät haluavan ymmärtää yhteisesti sovitut liikennepoliittisen selonteon linjaukset oman mielensä mukaan.

 

Tervalan toiminta on demokratian irvikuva, sillä miten hän voi kiertää maakunnassa lupaamassa rahaa hallituksen ensivuoden ensimmäiseen lisäbudjettiin, kun edes virallista tulevan vuoden budjettia ei ole vielä eduskunnassa hyväksytty. Normaalissa demokratiassa hallitus tekee lisäbudjetin eduskunnalle ja eduskunta päättää, Tervalan demokratiassa hän lupaa asioita, joihin hänellä ei ole minkäänlaista päätösvaltaa. Tämä nyt on yksi ikävä esimerkki, jossa hyväveli veljeskunta on hoitanut asioita oman mallinsa mukaan.

 
Jos lähdetään mukaan siihen toimintamalliin, jossa yksittäiset virkamiehet sanelevat lupaustensa mukaan mitä tehdään ja miten rahat käytetään, vaivautumatta edes neuvottelemaan asioista ministerin tai hallituksen kanssa ja tämä toimintamalli hyväksytään, niin voi hyvin kysyä mihin sitä hallitusta ja eduskuntaa oikein tarvitaan. Juomaan kahvia ja kumartamaan virkamiehille?

 

Korostan vielä, että Tervalan irtisanoutuminen ei vaikuta mitenkään sovittujen hankkeiden etenemiseen tai selonteon linjausten noudattamiseen, ne on hallitus ja eduskunta yhteisesti päättänyt ja niihin on sitouduttu. Ne eivät ole mitään "Tervalan hankkeita", jotka kaatuisivat hänen mukanaan, mutta muista lupauksista hallituksella ei sitten ole tietoa eli me mennään sen mukaan mitä olemme tosiaankin eduskunnassa ja hallituksessa demokraattisesti päättäneet ja yhteisesti sovittu.

 

Yhteisin pelisäännöin siis mennään eteenpäin ja hankkeiden toteutusaikataulu pitäisi olla selvillä ensi vuoden alkuun mennessä.

 

Yst.terv.

Merja