Kokouksen aluksi Kristiina Salo esitteli graaffiset ohjeet. Kalatalousryhmän varajäseneksi valittiin kalastaja Timo Rantanen Lokalahdelta. Perusopetuksen opettajien virkojen täyttölupia oli 17. Osa viroista on tullut avoimeksi viranhaltijan jäädessä eläkkeelle, osa on ollut määrä-aikaisia ja osa on ollut aiemmin auki, mutta ei ole ollut hakijoita. Viime vuonna virkoja jätettiin täyttämättä 3 ja tänä vuonna jätetään 2. Kouluverkko uudistuksessa 4:n määräaikaisen sopimusta ei uudistettu.

Tällä kertaa piti olla esillä kouluverkko selvityksestä tulleiden kysymysten vastaukset. Laskelmia ei ollut ehditty tehdä. Ehkä ensi maanantaiksi on ja kuitenkin viimeistään 6.2. Terveystoimen ja vanhustenhoidon toimiin ja virkoihin annettiin täyttöluvat. Parin aloitteen päätösesitykset hyväksyttiin sellaisenaan. Tiedoksi annettavissa asioissa kerrottiin ettei aluehallinnon kirjettä kaupungin kansliaan ole koskaan saapunut.  En lähde asiassa enempää sähläämään. Huomisessa lehdistötilaisuudessa asia ilmeisesti selvitetään. Asian valmistelu on hieman kesken ja tullee ensi maanantain kokoukseen. Viimeistään siinä kerrottaneen kirjeen kulku tarkemmin.