Uuden hallituksen esityslista on pitkä kuin nälkävuosi. Eka oikea asia on hammashuollon ja kuunarin tilat. En lähde asia sepustelemaan vaan alla suora lainaus esityslistalta:

A-sairaala on ostettu kaupungille ja osa terveyskeskuksen toiminnoista on siirretty jo A-sairaalaan. Ylimmäisessä kerroksessa eli viidennessä kerroksessa toimii päihde- ja mielenterveystyö, neloskerroksessa työterveyshuolto, kolmannessa kerroksessa terapiapalvelut. Kakkoskerroksen remontti alkaa valmistumaan ja on tarkoitus , että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriset palvelut siirtyvät tähän kerrokseen ykköskerroksesta ja sisääntulokerroksesta. Ykköskerrokseen on tarkoitus siirtää ennaltaehkäisevän sekä vanhustyön ja vammaispalvelun yksiköt. Avoterveydenhuolto on tarkoitus sijoittaa sisääntulokerrokseen. Kellarikerrokseen tulee sosiaalitilat, arkistotilaa sekä apuvälinelainaamo. Myös Lausteen opetustila säilyy kellarikerroksessa. Tällä hetkellä kunnostustöihin on kulunut yhteensä vuosien 2018 ja 2019 aikana 264.500 €.

Kuunarin ja hammashuollon tilat ovat vielä sijoittamatta. Kuunarille on suunniteltu tilat Vakka-Suomen sairaalan yhteyteen erilliseen väliaikaiseen rakennukseen. On mielekästä hyödyntää vuodeosastojen, laboratorion ja röntgenin läheisyyttä Kuunarin toiminnassa. Samoin ruokahuolto tulee Kaarean kautta Kuunariin. Kuunarille on ajateltu moduuliratkaisua, joka olisi sisäyhteydessä Vakka-Suomen sairaalaan.

Hammashuollolle ajateltiin myös ns. parakkiratkaisua, mutta Sport City Oy, joka on ostanut Mörnen pihapiiristä ns. vihreän talon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, on tarjonnut rakennusta kaupungille vuokrattavaksi kunnostettuna käyttötarkoituksen vaatimiin olosuhteisiin. Sportcity on laatinut alustavat suunnitelmat hammashuollon sijoittamisesta vihreän rakennuksen 2-kerrokseen. Hammashoitolan työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmiin ja pitävät ratkaisua hyvänä. Hammashoitolan väki on käynyt tutustumassa myös parakkiratkaisuihin Kauhajoella ja Mynämäessä. Kauhajoen parakkiratkaisu ei ollut huono, mutta melko kallis ratkaisu. Kaupungin tulisi tehdä parakkiratkaisussa perustukset sekä mahdollistaa rakennuksen liittäminen vesi-, viemäri, sähkö- ja mahdollisesti kaukolämpöverkkoihin. Tämän rakentaminen maksaa n. 150.000-200.000 € liittymämaksuineen. Vuosivuokra Uudenkaupungin kokoisen yksikön moduuliratkaisusta on n. 200.000 -250.000 € vuositasolla.

Sport City Oy on laatinut kaksi vaihtoehtoista tarjousta.

Vaihtoehto 1

Kaupunki vuokraa koko kiinteistön Välskärintie 2B. Uusikaupunki Sport City Oy saneeraa ja kunnostaa koko kiinteistön kaikki tilat mukaan lukien hammashuollon vaatimat erikoistarpeet kuten esim. paineilma. Uudenkaupungin kaupunki voi sijoittaa muita toimintojaan ko. tiloihin sopimuskauden ajan. Alustava saneeraussuunnitelma pitää sisällään mm. ilmanvaihdon uusimisen kerroskohtaisilla IV-koneilla sisältäen jäähdytystoiminnon, sekä ionisoinnin ja laadukkaan sisäilman puhdistuksen, viemäröinnin, valaistuksen (led) sekä kaikkien sisäpintojen maalaus/pinnoitustyön ja hissin päivittäminen nykyaikaan. Tarkempi saneeraussuunnitelma ja sisältö suunnitellaan yhdessä kaupungin kanssa.

Erityistarpeiden kartoitus tulee tehdä mm. röntgenlaitteiden takia, kaikki hammaslääkäreiden toimenpidehuoneet on eristettävä säteilyltä ja lisäksi on rakennettava varsinainen röntgenhuone. Mahdolliset välinehuolto- ja pesutilojen vaatimukset tulee myös kartoittaa.

Vuokralainen ottaa tarvittavat vakuutukset yms. ja tarvittavat IT-verkkosopimukset. Talossa on laitetila ja ristikytkentätelineet, sekä kaapeloitu sisäverkko 1. ja 2. kerroksessa. Taloon tulee valokuituyhteys.

Kiinteistön nettoala on n. 2300 m² (1 ja 2 kerros a´n.750 m²) 3.krs n. 190 m², kellarikerros n. 500 m² sekä porraskäytävät ja hissi. Piha-alueet ja parkkipaikat talon ympärillä sisältyvät vuokraan, tarkempi aluerajaus tehdään mahdollisen sopimuksen synnyttyä.

Vuokra aika kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa olevana yksi (1) vuosi kerrallaan.

Vuokra on sidottu yleiskustannusindeksiin. Varsinainen vuokrasopimus ja sen ehdot neuvotellaan erikseen.

Vuokra 12 €/ m²/ kk.

Vaihtoehto 2

Vuokra aika viisi (5) vuotta + viisi (5) vuotta optio, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa olevana yksi (1) vuosi kerrallaan.

Vuokra on sidottu yleiskustannusindeksiin. Varsinainen vuokrasopimus ja sen ehdot neuvotellaan erikseen.

Vuokra 14,5 €/ m²/ kk.

Vuosikustannukset ovat 10 vuoden sopimuksessa hammashuollon osalta n.135.360 € ja 5 vuoden vuokrasopimuksessa 163.560 €.

Ratkaisu on edullisempi kuin, että hammashuolto muuttaisi parakkeihin. Lisäksi viihtyvyyden kannalta ratkaisu on parempi. Huonona puolena on se, että kaupunki ei omista tiloja ja joutuu maksamaan vuokraa. Ratkaisu voisi olla pitempiaikainen ja voitaisiin miettiä jopa lunastusratkaisua.

Mikäli päästään ratkaisuun nopealla aikataululla, olisivat tilat valmiit viimeistään tammikuun lopussa.

Koska vuokraus koskee koko taloa, tulee miettiä, mitä tiloja olisi järkevää sijoittaa myös rakennukseen.

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Kalantitalosta ympäristöterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten palveluita. Nämä toiminnot osallistuvat ja jakavat koko talon kustannuksista syntyvää vuokraa.

Koko talon vuokra on 10 vuoden sopimuksessa 331 200 € / vuosi ja viiden vuoden vuokrasopimuksella 400 200 €/ vuosi.

Lisätietoja Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

 

Kaupunginhallitus päättää, että neuvotteluja vihreän talon suunnitelusta hammashuollon käyttöön jatketaan. Neuvoteltu vuokrasopimus tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että suunnitelua Kuunarin toimintojen sijoittamiseksi tilapäisrakennukseen jatketaan siten, että ne sijoittuvat Vakka-Suomen sairaalan yhteyteen.

 Sitten siirrytäänkin Venäjän puolelle sillä esitetään Petsamon ranta-asemakaava asetettavaksi nähtäville. Sitten on muitakin useita kaavoja ja aluksi siirrytäänkin Venäjän puolelle sillä esitetään Petsamon ranta-asemakaava asetettavaksi nähtäville. Kaavojen jälkeen esitetään Varsapolulta myytäväksi halli hiekkapuhallus ja maalaamo Rautaselle.

Seuraavaksi annettaneen lupa juopottelulle Pakkahuoneen torilla 13.7. Sitten on parin työpaikan täyttö.

Sitten täytetään luottamustoimia uusilla kh:n jäsenillä. Ensi vuoden talousarvion laadinnalle annetaan ohjeita ja mietitään annetaanko kj:lle vuosilomaa.