Hallituksen kokous kesti pitkään vaikka oltiin pääosin yksimielisiä vain kj:n valintaprosessista oltiin erimieltä ja äänestää plätkäytettiinkiin. Kokouksen aluksi projektivastaava Tarja Nattunen kertoi Ytyä-projektista. Projektin tarkoitus on työllistää ja auttaa vaikeasti työllistyviä. Liikkeelle ei lähdetä vain hakemalla työpaikkaa vaan aivan perusasioista. Erityisen tärkeäksi on osoittaunut velkaneuvonta. Henkilön työmotivaatio nousee huomattavasti saatuaan asiat siihen malliin, että hän myös hyötyy työnteosta. Myös neuvonta työhaastattelusta, pukeutuminen ja hygienia kuuluvat alkeisiin.  Projektissa on saatu hyviä tuloksia.

Varsinaiset asiat aloitettiin pitkällä rivillä viimeksi siirrettyjä asioita. Ekaksi myytiin määräala Vahterukselle parkkialueeksi. Taaleritehtaalle vuokrattiin maata Lokalahdelta tuulimyllyille. Nonparellin jutut hyväksyttiin. Maa-alueen osto ja rakennuksen peruskorjaus. Ensimmäinen uusi asia oli metsämaan myynti Lokalahdella. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikuntakeskus Saluksen vuokraus palautettiin. Kartoitetaan liikuntapaikkojen käyttö, selvitetään yleinen vuokrataso ja seuraavaan kokoukseen pyydetään Tuija Suominen selvittämään asiaa. Varhaiskasvatuksen siirto sivistyspalvelukeskukseen 1.1.2013 esitetään valtuustolle. Sitten oli eräiden virkojen, toimien täyttöä ja nimikkeiden muutoksia.

Sitten päästiin kj:n valintaprosessiin. Hakuajan jälkeen on Maskun yhteysjohtaja Pekka Määttänen jättänyt suostumuksensa. Tiettävästi kukaan ei ole suostumusta pyytänyt, joten oikeammin kyse lienee myöhästyneestä hakemuksesta.  Esittelijänä toiminut pj. esitti haastatteluun Kauko Aronen, Kirsi Leväpelto, Tuija Mannila ja Atso Vainio. Juha Aaltonen esitti lisättäväksi Pekka Määttäsen. Äänestyksen jälkeen häntä ei lisätty äänin 8-3. Eija Maikola esitti Maija Junkola-Lehtosta. Esitystä ei kannatettu. Haastattelijoiksi pj. esitti valtuuston ja hallituksen puheenjohtajia. Esitin lisättäväksi Juha Aaltosen. Aaltonen esitti minua. Pyysin suhteellista vaalia. Pj. ilmoitti ettei sitä pidetä. Kj. kertoi ettei kyse ole vaalista jolloin suhteellista vaalia ei tarvitse pitää. Olen pariinkin otteeseen selvittänyt suhteellisen vaalin edellytykset. En ole löytänyt mitään minkä vuoksi suhteellista vaalia ei olisi tarvinnut pitää. Kuntalaki sanoo mm. vaalista ja äänestyksestä, että asioista äänestetään, henkilöistä äänestettäessä sanotaan, että silloin on kyseessä vaali. Varmistan vielä päivän valjettua asiantuntijalta asian. Ikävää vaan, että haastattelut ovat jo torstaina ja perjantaina, joten esim. valituksella ei voi enää korjata virhettä. Ikävää on myös se, että vilpillä tehdään päätöksiä niinkin tärkeässä elimessä kuin kaupunginhallituksessa. Virkamiehet toimivat virkavastuulla ja se edellyttää puolueettomuutta.

Äänestyksessä minun ja Aaltosen esitykset klimpitettiin, mikä myös lienee laitonta, sillä ei tosin ollut merkitystä. Esityksemme asettiin pj:n esitystä vastaan ja tiätty hävisimme 8-3. Esityksemme eräs vasta argumentti oli ryhmän paisuminen liian suureksi. Tämäkin osoittautui heti tekosyyksi sillä 1 valittu ilmoitti jo ennen vaalia (äänestystä) ettei pääse tilaisuuteen. Toinen kertoi saattavansa olevan muualla, joten minun ja Aaltosen esitykset eivät olisi ryhmää kasvattaneet. Syy täytyi olla muualla. Mielestäni kj. on kaikkien kuntalaisten yhteinen ja jo tässä vaiheessa aloitettu pelinpolitiikka tulee heittämään varjon koko prosessin ajaksi. En ainakaan minä voi enää luottaa mihinkään ja asioiden varmistaminen kokouksen aikana on mahdotonta. Olisiko ollut Pyrhoksen voitto?

Muissa asioissa ei ollut erikoisempaa. Lopuksi kerrottiin kaatopaikan kauppakirjan olevan loppusuoralla. Samoin Lokalahden kunnantalon kauppaan on tullut Lähikaupan elimien päätös, joten senkin kauppakirja voidaan tehdä. Ikävää kaupan venyminen näin pitkään. Nyt kesäksi avettava uusi kauppa tuntuu mahdottomalta. Myynti päätettiin jo joulukuussa, joten paljon on sen jälkeen kulunut aikaa ja tupakkia.