Tällä kertaa kokous oli lyhyt vaikka oli useita tärkeitäkin asioita. Eriäviämielipiteitäkin esitettiin useita. Pyysin selvitystä mitä tämä eriävämielipide oikein tarkoittaa. Jos poikkeavan esityksen tekijä jää yksin, hänen esityksensä kuitenkin kirjataan pöytäkirjaan. Vastuussa ei eriävänmielipiteen jättäjä päätöksestä ole. Näitä mielipiteitä jätetään kuitenkin asioista joista ei päätöksiä tehdä. Seuraavaan kokoukseen selvitys saadaan.

Haapaniemen tonttikauppa siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Asiasta keskusteltiin edellisessä kokouksessa, eikä kellään ollut mitään myyntiä vastaan. Kj. lupasi tuoda asian seuraavaan kokoukseen virallisesti päätettäväksi. Nyt tehtiin jo kannatettu esitys ettei tonttia myydä. Tekosyitä löytyi vaikka kuinka paljon. Aina on oltu sitä mieltä, että haja-asutusalueelle pitää saada lisää asukkaita. On moitittu virkamiehiä etteivät kerro haja-asutus alueen mahdollisuuksista. Nyt luottamusmiehet ovat kaikkien puheittensa vastaisesti kaatamassa kaupan. Tämä varmaan edesauttaa Haapaniemen koulun säilymistä.

Kuntaliitos neuvottelujen aloittamisesta tehtiin myönteinen esitys valtuustolle. Erävämielipide jätettiin kuinkas muuten.

Säästöistä tehtiin esitys valtuustolle. 2 eriävänmielipiteen saattelemana.

Säästöt eivät ole salaisia. Esitys sisältää 20-30 sivua, joten en ala hitaalla skannerillani sitä skannaamaan. Kerron joitakin omasta mielestäni tärkeimpiä säästöjä. Koroista säästyy 163000€ + liikelaitoksilta n. 200000€, rkm:n palkka 34000€, rak.ins. 20000€, lapsiperh. koulutukset ja kulttuuri 30000€, päiväh. tuloja lisää 26000€, Vanhusten kotih. tuloja lisää 50000€, Kalannin vanhaink. tuloja lisää 25000€, kotihoid. lähihoitajia ei palkata 117800€, kotihoid fysioterap. ei palkata 32000€, Merituulikotiin ei lähihoit. 78500€, lastensuoj.ei  sosiaali työnt. 39900€, perheneuv. ei psykologia 22300€. Kansanterveystyössä työterv. hoit. 12000€, hammasl. 33300€, sairaspäivärahoja lisää 50000€, kuvantamispalv. 27000€, Kouluista jakotuntien väh. 17000€, kuljetukset 10000€, materiaalihank. 10000€, Viikaisten koulu 50000€, Kalannin koulu 20000€, psykososiaalisen oppilash. 30000€, opetusryhmien väh. 23000€. Tämän lisäksi on kela-maksuista säästöjä, lomarahoista jne. Investoinneista säästetään siirtämällä Hiun kunnallistekn. 100000€, Palomettän kadut 50000€, Lokalahden koulun piha 50000€, vuodeosaston jäähdytyksestä säästyy 60000€, keskusta-alueelta 80000€.

Tässä niitä oli. Toivottavasti olivat tärkeimmät. Säästöt eivät lopu tähän vaan niitä haetaa loppuvuosi lisää ja seurataan päätösten toteutumista.