Oli harvinaisen asiaton kokous. Onneksi ei puheenvuorot vaan lista joka ei suuria tunteita herättänyt. Ainoastaan erään viran täyttö siirrettiin. Eihän sitä nyt voi yhdellä istumalla päättää, saattaa joku vielä luulla ettei asioihin perehdytä.

Kaavoituskatsauksessa onneksi meni aikaa. Arvela-Hellen oli valmistellut hyvän alustuksen joka lähti liikkeelle siitä normaalista puheen alusta "Jo muinaiset roomalaiset jne". Ei vaiskaan alkukin oli hyvä, uudet jäsenet varsinkin tarvitsevat valistusta monimutkaisesta kaavoituksesta Minulla oli ilo olla jo edesmenneen Seutukaavaliiton hallituksessa ja rantakaavajaoksessa 8 vuotta. Siinä sai hyvän opin, tosin kaiken muuttuessa tämäkin tieto alkaa osin vanhentua.

Monet pitävät kaavoitusta yksityistä omistusoikeutta rajoittavana, mutta miettiessä minkälainen olisi yhteiskunta ilman kaavaa on saada hepulin. Talot eivät olisi suurin piirtein riveissä ja kadut/tiet kiemurtelisivat niiden joukoissa ja kaupunginosissa olisi säännöllisesti joukkotappeluita riideltäessä mitä ihmeellisimmästä asioista. Kaavan ollessa voimassa ihminen näkee mistä on talon/tontin ostamassa ja millaiseksi ympäristö tulee muodostumaan. Tämä edellyttää oma-aloitteellisuutta. Aina silloin tällöin herätään vastustamaan kaavan mukaista toimintaa. Viranomaisten on oltava lujina, kaikille kuuluu oikeudenmukainen kohtelu. Viranomaisten ei pidä lähteä helposti tekemään kaavamuutosta. Olen aina pitänyt kaavamuutosta yhteiskunnan rikoksena yksityistä ihmistä kohtaan.

Tämä edellyttää kavoituksen pitämistä ajantasalla. Meillä ei ole resurssit siihen riittäneet. Muistaako Joku miten kauan Kalannin yleiskaava on ollut tekeillä. Samoin Ukin kaava on jo vanhentunut. Nyt on molemmat tekeillä. Luottamusmiehillä pitää olla nyt kykyä ja uskallusta nähdä muutama kymmenvuosi eteenpäin. 

Miettiessä miten tarpeet ovat muuttuneet nykyisen kaavan valmistumisesta ei voi kuin hämmästellä. Otettakoon esim. vaikka sairaala ympäristö. Aikanaan luultiin sen jatkavan kehittymistä/laajentumista. Nyt olemme tilanteessa, että ennemmin tilan tarve vähenee. Nyt pitää uskaltaa ottaa Laitilan tien tuleva laajentamistarve huomioon. Uskon ettei tule niin kauaa menemään kuin kasitie on Laitilasta Turkuun vähintään moottoriliikennetie. Silloin kaikki Turun suuntaan menevä liikenne keskittyy tähän suuntaa. Kaupungin ja sen teollisuuden kasvaessa Laitilan tie käy ahtaaksi. Onko kaavoituksessa huolehdittu siitä, että tietä Laitilaan voidaan leventää? Tällaiset kysymykset pitää pystyä kaavoituksessa ratkomaan.