Eilinen hallituksen kokous meni tosi myöhään, joten en jaksanut enää kirjoittaa päätöksistä. Olen illan torkku, aamunvirkku. Käyn listan läpi siinä järjestyksessä, kuin se on. Kokous meni toisessa järjestyksessä.

Muodollisuuksien jälkeen mentiin listalla §12:sta vähin puhein. Ei siinäkään paljoa puhuttu R. Tähtinen teki esityksen vuokran nostamisesta 6:n €/ m2. esitystä ei kannatettu. Seuraavana oli Jari Valkosen aloite koululaisten ja työntekijöiden oloista kolutoimesta. Kj. selvitti päätösesityksen perustuvan valtuuston työjärjestyksen kohtaan jossa todetaan valtuutetulla olevan oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Tämä ei täytä näitä vaatimuksia. Mikäli erimielisyyttä tästä on sen ratkaisee tarvittaessa hallinto-oikeus. Tämän jälkeen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Myös eräs aloitteen allekirjoittajista.

Seuraavana oli aloite Valkoselta varoituksen antamisesta Pohitullin koulun rehtorille. Päätösesitys hyväksyttiin tässäkin yksimielisesti. Liitteenä oli kyseisen koulun rehtorin jättämä tutkintapyyntö poliisiviranomaisille  aloitteen sisältämästä kunnianloukkauksesta. Siinä esitetään myös, että hallintolain mukaisesti Valkonen on esteellinen käsittelemään lautakunnassa Pohitullin rehtoria käsitteleviä asioita oikeusprosessin ajan.

Sitten siirryttin salaisiin asioihin. Eräs poistettiin listalta ennen päätöksentekoa. Muista tuli julkisia päätöksen jälkeen. Kaupungin markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuottajaksi valittiin turkulainen Mainostoimisto SSt Oy vuosille 2011-2013. Lisäksi sopimuksessa on 2 vuoden optio. Seuraavana päätettiin Ugin Terminaali Oy:n siirtäminen Uudenkaupungin Sataman taseseen.

Seuraavaksi päätettiin yksimielisesti ottaa lisäasiana käsittelyyn Jari Valkosen aloite Pohitullin ja Viikaisten kouluista muodostettavan yhtenäiskoulun rehtorin viran laittamisesta julkiseen hakuun.  Tämäkin päätettiin yksimielisesti, ettei aloite täytä aloitteen vaatimuksia eikä oteta käsittelyyn. Sen verran todettiin keskustelussa ettei kaupungissa ole vapaana yhtään rehtorin virkaa eikä kaupungin sisällä ole muita kelpoisuusvaatimuksia täyttävää. Liitteenä oli tiedote jossa Kalannin koulun rehtori kertoo jättäneensä Jari Valkosen blogikirjoituksista tutkintapyynnön poliisiviranomaisille. Näin oli.