Alku hankaluuksien jälkeen eka asia on Iso-Pirkholman ranta-asema kaava jota eitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Vartsaaren kaava asetetaan näytille.

Kh on innokas lausuja, tällä kertaa lausutaan raideliikenteestä. Kyseessä on vasta haku pilottihankkeeseen joka kestäisi 2,5 vuotta. Kunnat olisivat osaltaan hanketta subventoimassa. Arvion mukaan Ukin osuus olisi n. 200 000€. Tässä ei ole otettu huomioon Lainkaan Turun osuutta vaikka Turku olisi mielestäni suurin hyötyjä, onhan autotehdas Turun suurimpia työpaikkoja.  Nuorisotyöhön perustetaan pari työsuhdetta.

Osavuosikatsauksesta ilmenee kunnan tuloveron olevan 1,3 milj/€ pinemmän mitä on arvioitu joten tämä muutos esitetään talousarvioon tehtäväksi nyt niin saadaan vuoden vaihteessa todeta edetyn talousarvion mukaan. Ensi vuoden talousarvio esitys hallintoon tehdään.  Sisäisiin vuokriin esitetään 1,6 % korotusta. Tietokoneet esiteään hankittavaksi liisaamalla ja toimittajaksi esitetään 3 Step IT Oy.