Tiiviisti on haettu kohdetta missä taloutemme vuotaa. Yhä enemmän tullaan siihen, että kyseessä on terveydenhoito. Meidän olosuhteita verrattaessa muihin kuntiin näkyy, että täällä sairastetaan vähemmän kuin muualla kuitenkin terveydenhoito kustannukset ovat muita korkeammat.

 
Perusterveydenhoitomme on muita kalliimpi 1,4 milj/€ ja erikoissairaanhoito 4,0 milj/€. Perusterveydenhoidossa puolet tulee siitä, että korotimme jokin vuosi sitten reilusti lääkäreiden palkkoja päästäksemme lääkäripulasta. Se onnistuikin ja nyt sitten menot ovat korkeat.  Toinen kustannuksia nostava puute on perusterveydenhoidon ja vanhustenhoidon toimiminen linjassa.
 
 Sitä on jatkuvasti kehitetty ja kehitetään edelleen. Vuodeosaston hoitojaksot ovat vähentyneet ja jaksot lyhentyneet. Eteenpäin menosta kertoo sekin ettei vanhuksia ole enää jonottamassa laitospaikkaa. Jono oli pitkään 20 henkilöä.
 
Terveydenhoidon kalleuden on pitkälti ajateltu johtuvan siitä, että tarjonta luo kysyntää. Aluesairaala paikkakunnalla tarjonta on poikkeavaa. Meillä perusterveydenhoidossa käyntejä on vähiten aluesairaala paikkakunnista ja erikoissairaanhoidossa eniten. Sairaanhoidossa menojen kasvu portaissa siirryttäessä ylempi tasoiseen on kova, tietenkin. Siksi pitäisi mahdollisimman paljon sairauksista saada hoidettua perusterveydenhoidossa.
 
Perusturvan ketju on yhdistettävä ja koordinoitava palveluiltaan sellaiseksi, että tarjonta ja laatu on saatava sellaiseksi minkä pystymme maksamaan. Sairaalan pysyvä toiminta U:kissa on pystyttävä turvaamaan.