Arveluni pikaisesta kokouksesta lopahti ekaan asiaan. Irmeli Laaksonen alusti matkailuohjelmasta ja siitä riitti juttua 1,5 tuntia. Sitten asia lähetettiin uuteen valmisteluun, Seuraavaksi otettiin käsittelyyn sdp:n aloite ammatillisesta koulutuksesta. Kj:n esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja keskustelutta. Sitten lähdettiin listan alusta. Pitkä rivi lausuntoja lohialtaista. Kaikki hyväksyttiin.

Työveneen vuokrasopimukseen takerruttiin pitemmäksi aikaa. Lähinnä keskustelutti ettei listalla ollut voimassa olevaa vuokrasopimusta. Lopulta sopimus hyväksyttiin saatteella toimittaa vanha ja uusi vuokrasopimus kh:lle. Samoin 2:n siivoojan toimen täyttöluvista keskusteltiin. Toinen siivoojan toimi oli jo täytetty ilman lupaa. Päätettiin antaa lupa toimien täyttöön, mutta täyttö on tehtävä hallintosäännön mukaan.

Hyvinvointi ohjelmaan tehtiin korjauksia. Muissa asioissa keskusteltiin tänään olevasta V-S esh:n valtuuston kokouksesta. Kysymys oli kokousedustajien evästys. Eväät jäivät käytännössä antamatta. Tilanne on terveydenhoidossa niin avoin ettei ohjeita osaa antaa. Parin vuoden kuluttua hallintosääntö ei ilmeisesti ole enää voimassa. Elinkeino-ohjelman jatkosta keskusteltiin. Sillä on kovin kiireinen aikataulu. Oltiin sitä mieltä, että annetaan kiireen mennä ohi, tärkeintä on hyvä ohjelma. Talousjohtaja oli selvittänyt jääviyksiä lausunnosta pj:n taannoisesta menettelystä Winnova käsittelyssä. Kuntaliiton mukaan vain pj. on jäävi. Kj. kertoi tekevänsä esityksensä ettei kh:lla ole lausuttavaa asiasta. Kj:n kertomasta ei käytetty puheenvuoroja.