Tämän valtuustokauden viimeinen kokous suorastaan hersyi rauhaa ja rakkautta. Muutenkin omituinen kokous. Asioita oli paljon ja joistakin jopa keskusteltiin.

Tarkastuslautakunnan tiedoksi antama raportti palautettiin uuteen valmisteluun. Aivan turhaan he ovat kirjoittaneet sen minkä ovat kirjoittaneet, kellään ei ole valtaa muuttaa heidän mielipidettään. Saavatpahan vielä 1:n kokouspalkkion, ikävä kyllä ei 10 %:lla korotettua, Merkillistä oli myös Haverisen väite, hän tietää minua paremmin mitä ajattelen. Ollaan kyllä ystäviä oltu pitkä matka, mutta en silti toivo kenenkään alkavan kertoa ajatuksiani, varsinkaan näin perin virheellisesti kuin Pertsa väitti..Alla talousarvio puheenvuoroni.

 

Arvoisa seurakunta olemme viimeistä kertaa koolla yhdessä. Joten lienee paikallaan tehdä yhteenvetoa kuluneesta kaudesta eikä vain viime kaudesta.

 

Muistamme missä kunnossa saimme talouden vastaanottaa. Valtio on määritellyt kriteerit joilla kunta asetetaan kriisikunnaksi. Kriteerejä on 6 ja näistä kolmen täyttyessä kunta on kriisikunta. Tällöin valtiovarainministerö ottaa kunnan haltuunsa ja määrää toimenpiteet. Usein toimenpide on pakko liittäminen johonkin kuntaan.

 

Viime valtuustokauden päätteeksi sisäministeriön joukot, omonit, kolkuttelivat kaupungin porteilla. Uusi valtuusto lähti ripeästi korjaamaan suuntaa. Teimme kipeitäkin ratkaisuja joista eräs on vielä oikeuden ratkottavana. Suunta kääntyi. Eräänä ratkaisevimpana toimenpiteenä näen puuttumisen erikoissairaahoidon kustannuksiin.

 

Näistä oli puhuttu pitkään, toimikuntia perustettu jne. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Tällä kaudella saimme nämä kustannukset kuriin. Nyt alkuvuoden osavuotiskatsaus osoittaa tämän kehityksen katkenneen. Miksi

se ei ole vielä avautunut. Ehkä valmistautuminen soteen ja tyksin suuret investoinnit vaikeuksineen ovat syynä.

 

Nyt uuden valtuuston pitää nopeasti päättää tuleeko sote tai ei. Emme voi valmistella strategiaa ellei meillä ole enemmistön päätöstä siitä tuleeko sote tai ohittaako Uki tämän uudistuksen. Kustannukset tulevat olemaan tämän varassa. Soten tullessa n. 60% kuluista siirtyy maakunnalle. Ellei tule niin meidän pitää suunnitella kokonaan toisin sosiaali- ja terveydenhoitomme. Kustannukset nykyisestä eivät taatusti vähene. Varsinkin aloittaessamme uudelleen yöpäivystyksen ja leikkaukset.

 

Investoinnit ovat tärkeitä. Näillä pystymme vastaamaan palvelujen kysyntään. Esim. vanhustenhoidossa valtuusto on päättänyt lujasti ettemme käytä yksityisiä palveluntarjojia. Kuitenkin käyttö lisääntyy jatkuvasti. Miksi? Siksi ettemme ole pystyneet taloudellista vaikeuksista johtuen investoimaan kiinteistöihin. Olemme ottaneet tavoitteeksi kuntoutuksen ja kotihoidon palvelujen parantamisen. Hieno juttu, eihän kukaan halua kotoa laitokseen, mutta kunnon heiketessä tämä tulee pakolliseksi emmekä ole investoinneet riittävästi uusiin paikkoihin. Nyt se on sitten myöhäistä. Sote tulee emmekä olleet valmiit.

Päivähoito on samassa tilassa kuin vanhustenhoitokin. Nyt meillä on sen suhteen tilanne paranemassa. Nykyinen hallinto teki päätöksen investointien aloittamisesta tilanteessa jossa ei vielä ollut tiedossa kaupungin voimakas kasvu. Otimme riskin ja päätimme tuli mitä tuli, mutta investoinnit on aloitettava. Teimme priorisoinnin investoinneista.

 

Kärkipäähän otimme koulut ja uimahallin. Näihin on lisätty alustavasti monitoimihalli ja päiväkoti. Tämä on kokonaisuudessaan toteutettava. Sen sijaan myös puhutusta uuden kirjaston liittämiseen kompleksiin en näe mitään tarvetta.

 

Meidän velkamme on siinä mitassa ettei ole liian kovaa riskinottoa kasvattaa sitä tarpeellisilla investoinneilla jotka pienentävät käyttötalous menoja. Asuntorakentaminen kunnan rahoilla olisi kovaa riskinottoa alalla joka ei kuulu kunnan toiminta-alueeseen. Meillä ovat nyt hyvät mahdollisuudet yksityiseen asuntorakentamiseen kuten se kuuluukin. Pitää tietenkin olla tarkkana kuin porkkana näiden etenemisen suhteen ja puuttua tilanteeseen tarpeen vaatiessa.

 

En ole lukenut viime vuoden tilinpäätös lukuja ääneen sillä uskon kaikkien lukutaitoisten saavan ne muutenkin selville.

 

Nyt on aika ottaa kantaa miten tulemme tulevaisuuden suhteen tekemään.