Makeanveden allas rakennettiin n. 50 vuotta sitten. Silloinen Rikkihappo oli rakentamassa tehdasta Ukiin eikä silloiset vesilähteet enää riittäneet kulutukseen. Rakennettiin merestä patoamalla allas jonka vesi vähitellen muuttui suolattomaksi. Allasta alettiin kutsua Makeanveden altaaksi ja sillä nimellä se edelleen tunntetaan.

Ongelmaton tämäkään ei ole ollut. Pahimmat ongelmat olivat Sirppujoen perkaamisen jälkeen. Tilanne on siltä osin rauhoittunut. Nyt on tarkoitus perata Sirppujoen suistoa. Matkaa en tiedä, mutta olen kuullut puhetta n. 0,5-1 km. matkasta. Toivottavasti ei tule mutageeni, aluna, rentovihvilä tai muita ongelmia.

Altaan pinta on viime vuodet ollut lähes jatkuvasti lupaehdon vastaisella korkeudella. Tarttis tehdä jotta. Vesipäällikkö Hallikainen esitti kh:lle 3 vaihtoehtoa. 1. Jatketaan niin kuin ennenkin. Siitä seuraa 2 ongelmaa; toimimme lupaehtojen vastaisesti sekä maanviljelyn ja virkistyskäyttöön liittyvät ongelmat jatkuvat.

2. vaihtoehto; jatketaan nykyisellä lupaehdolla siten, että ehdot toteutetaan. Siitä seuraa 240 000€ investointi vesilaitokselle.Veden pinta laskee ja vettymishaitat pelloille vähenevät. Veden raakaveden hankinta vaikeutuu veden pinnan korkeuden vaihtelujen lisääntyessä ja eliölajiston muuttuessa laatuvaihtelut lisääntyvät. Veden kustannukset lisääntyvät kemikaalien kulutuksen lisääntyessä. Kasvillisuushaitat lisääntyvät. Veneväylien aukipidosta tulee lisää kustannuksia. Virkistyskäyttäjien alulle panemien oikeusprosessien määrä lisääntyy. Eikä tällä kakkosvaihtoehdolla päästäisi kuin 30 vuotta eteenpäin.

3. vaihtoehto. Ukin Vesi hakee nykyisen lupaehdon laillistamista. Seuraukset; raakaveden hankinta olisi turvattu tulevaisuudessakin. Nyt vakiintunut tila säilyy niin kala- kuinkasvikantojen ja virkistyskäytön osalta. Tästä tulisi se kustannus, että viljelijöille pitäisi maksaa vettymiskorvauksia.

Hallikainen suositteli 3. vaihtoehtoa. Siitä aletaan neuvotella vaikutusalueella olevien kanssa.

Minua ihmetytti lupaehtojen noudattamisen vaikeuttavan Veden raakaveden hankintaa. Ainahan on sanottu käytetyn veden määrän olevan vain muutaman prosentin mahdollisesta vedenkäytöstä. On ihmetelty miksi ei Turku ota täältä vettä, sitähän riittää. Olen miettinyt asiaa, onko kysymys siitä, että lisäkäytön johdosta veden juoksutusta pitäisi vähentää tai lopettaa kokoneen, mereen. Tämä johtaisi ilmeisesti altaanpinnan vaihtelun kasvavan muutamasta kymmentä sentistä ehkä jopa metreihin. Taitaisi olla katastrofi? Ilmeisesti meillä ei ole resursseja veden myynnin huomattavaan kasvuun.