Hallituksen käsittelyssä on maanantaina toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen viime vuonna. Tavoitteisiin on aika mukavasti päästy. Talous sen sijaan ontuu edelleen. Onko niin, etteivät tavoitteet ole olleet linjassa taloudellisten mahdollisuuksien kanssa?

 

Työllisyyttä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Työllistämistoimenpiteiden tavoitteena oli 50 henkilöä, työllistetty on 58. Uusien työpaikkojen tavoitteena oli 70, niistä toteutui 52. Uusia toimipaikkoja pyrittiin saamaan 20, saatiin 31.
 
Siivouksen kustannukset alittuivat selkeästi. Ruokapalveluiden tavoite asetettiin virheellisesti. Kustannukset kasvoivat, aiheuttajana kasvanut aterioiden määrä ja Pohitullin keittiön saneerauksen aiheuttamat järjestelyt.
 
Päiväkotien käyttöasteen tavoite ylitettiin. Vanhustenhoidossa kotihoidon tarve ylitti tavoitteen. Sen sijaan laitoshoidossa tarve väheni. Lastensuojelussa tavoitteista jäätiin pahasti. Suojelutarpeen selvitykseen asetimme 3 kk. määräajan siihen ei päästy. Sijoituksia lisääntyi 12. Tästä on puhuttu pitkään. Ei vaan onnistuta. Hyvät neuvot olisivat enemmän kuin tarpeen.
 
Terveydenhuollossa päästiin työterveyshuollon osalta ensimmäisen kerran kustannus vastaavuuteen ja hieman ylikin. Kansanterveystyön menot ylittyivät 453 000€. Ylitys johtui pääosin ostopalvelujen kasvusta, Vehmassalosta ostetuista paikoista, kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen kasvuista ja lääke menoista. Monissa osa-alueissa toki alitettiin myös arvio. Mm. hoitopäivien määrä laski ja lääkärissäkäyntien määrä laski. Silti lääkärillä pääsyssä jono kasvoi?
 
Erikoisairaanhoidossa menot vähenivät yllättäen 533 000€. Sellaista ajantasaista järjestelmää, jolla yhteisesti todettaisiin hoidon tarpeen päättyneen erikoissairaanhoidossa, ei pystytty toteuttamaan. Siihen pitää paneutua entistä tiiviimmin. Siirtoviivemaksu on palautumassa ja toimiva järjestelmä tarvitaan viimeistään silloin.
 
Kuntoutuksen menot ylittyivät 518 000€. Tämä on kaksiteräinen asia. Vähentämällä kuntoutuksen menoja kulut nousevat toisaalla. Täällä nimenomaan ostopalvelut kasvoivat. Kannatta tässäkin tutkia rakennetta, olisiko omilla palveluilla mahdollisuus alentaa kustannuksia.
 
Perusopetuksessa tavoitteet toteutuivat. Kaikki saivat päättötodistuksen ja 98,5% sijoittui välittömästi jatko-opintoihin. Ylioppilastutkinnossa reputtaneita oli 2,4%, valtakunnan k-a oli 6,2%. 
 
Liikelaitoksissa kaikissa käyttömäärät laskivat. Eniten satamassa. Tavaratonnien määrä putosi 1,3 milj./tn:sta 0,9 milj/tn. Tuli pitkä juttu vaikka kuinka lyhyesti yritti kertoa. Onpa ajankulua lepopäivä ratoksi. Tosin on hieno päivä tulossa ja ulkona alkaa olla tekemistä.