Lista on lyhyt ja eikä kovin merkittäviä asioita. Hallituksen otettua virkojen ja toimien täyttämiseen tarvittavat luvat, on niitä lupia riittänyt. Lähes 1000:n henkilön organisaatiossa tapahtuu aina eläköitymistä ja muualle lähtöä. Myöskin tästä johtuen on ero pyyntö luottamustehtävistä listalle. Pressan vaalit on tulossa ja lautakunnat pitää nimetä. Myös muita vaaleista johtuvia päätöksiä tehdään. Sitten on valtuutettu Valkosen aloite virkamiesten lähettämisestä käytöskurssille. Päätös esitys on ettei aloite täytä aloitteen vaatimuksia ja aloitteen käsittely päättyy tähän. Sen pituinen se.