Pitkään sitä taas vaan kokouksessa meni. Telmarin tontin myynnistä keskusteltiin jo aika pitkään. Päätettiin esittää valtuustolle 1219m2 suuruisen tontin myymistä 42€ m2.  Sitten keskusteltiin hyvin pitkään kaatopaikan myynnistä. Asia oli aika raakile. Asiaa valmistellaan lisää tavoitteena viedä myynti valtuuston päätettäväksi 14.6. kokoukseen. Jäteala on nopeassa ja suurissa muutoksissa. Nyt tarvitaan kaukonäköisyyttä oikean päätöksen tekemiseen.

Sitten oli työryhmän perustaminen vesi yhteistyössä Laitlan kanssa ilmenevien erimielisyyksien poistamiseksi. Keskustelun jälkeen kj. otti asian pois listalta. Ihan hyvä. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen oli seuraava asia. Painatus- ja ilmoitusmenot ovat kaikkiaan 251 700€. Päätettiin ohjeellisesti, että niistä on säästettävä 100 000€ vuositasolla.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuville on löytymässä heikosti työpaikkoja. Jääminen koulun jälkeen työttömäksi on todettu tutkimuksessa erittäin pahaksi. Mitä enemmän menee aikaa sitä heikompaa on työllistyminen.  Päätettiin varata 400€ 40 henkilölle puoleksi vuodeksi. Tuki maksetaan työnantajalle, joka ottaa koulusta töihin. 

Aloitteeni kaupasta Lokalahdelle on johtanut neuvotteluihin keskusliikkeiden kanssa ja neuvotteluja jatketaan,. Pöydälle jaettuna oli 3 kiireellistä asiaa. Ympäristöterveydenhuoltoon annettiin lupa perustaa valvontaeläinlääkärin virka.  Lausunnosta Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmasta- ja ohjelmasta keskusteltiin pitkään. Asia on niin laaja, että tässä siitä on turha alkaa kirjoittelemaan. Ukissa on taas ralli 15.5. ja lupa katujen sulkemiseen keskustelun jälkeen annettiin.