On puhuttu ikuisuuksia kaupungin talouden tasapainottamisesta rakennemuutoksilla. Nyt homma on menossa eteenpäin. Hitaasti, aivan oikein. On niin tärkeistä asioista kysymys, että hötkyilemällä tehdään helposti peruuttamattomia virheitä.

 

Valtuusto päätti viime vuonna "Selvitetään kansanterveystyön järjestelyt". Asiaa selvittämään otettiin konsultti, kuinkas muuten. Pidän sitä tässä tapauksessa ja varsinkin raportin valmistuttua, perusteltuna. Raportti perustuu henkilöstön haastatteluihin. Suositukset ovat sellaisia joihin henkilökunta on valmis. Hallitukselle esitetään toistuvasti henkilöstö lisäyksiä terveyden- ja vanhustenhoitoon. Siihen meillä ei ole mahdollisuuksia. Kehittäminen on tapahduttava muilla toimenpiteillä.
 
Ensimmäisenä toimenpiteenä konsultin listasta otettiin toteutukseen ns. listautumismalli. Kroonista sairautta sairastavat nimetään tietyille lääkäreille ja hoitajille. Vähän niin kuin omalääkäri järjestelmä oli. Tällä saataisiin seuraavat edut hoidon jatkuvuus ja laatu paranevat, ulkopuolisten resurssien käyttö saadaan paremmin kontrolliin, potilaan dokumentaatiosta huolehtii terveydenhoidon ammattilainen ja lomien sijainen ottaa hoitoon lomalle jäävän tehtävät. Tämän avulla palvelun laatu ja saatavuus lisääntyvät ilman resurssi lisäyksiä. Tämä malli on tarkoitus saada käyttöön toukokuun puoliväliin mennessä.
 
Koko projekti alkaa maaliskuun puolivälissä. Tätä varten valittiin ohjausryhmä. Tavoitteena on saada terveyden- ja vanhustenhoidon menot maan keski-arvoon. Tämä tarkoittaisi 3 milj/€ säästöä. Viime vuoden alijäämämme oli 3,3 milj/€. Talous on kilpajuoksua. Menot kasvavat tuloja enemmän. Eikä projektin onnistuminen takaa millään lailla, että tämän jälkeen taloutemme olisi kunnossa. Helpottaisi merkittävästi. Meidän on noudatettava tiukkaa meno kuria muiltakin osin.
 
Konsultti Salivirta & Partners tulee olemaan mukana projektin loppuun saattamisessa. Projektin käynnistys kokous on 15.3. Keskeinen työ tehdään heinäkuun loppuun mennessä ja kokonaiskesto vuoden loppuun.
.