Vuoden ekan hallituksen kokouksen eka varsinainen asia on n. 3 ha vuokraus kaatopaikan alueelta Biolionjalle.Seuraavaksi on teknisen toimen organisaatiokaavio. Ykköseksi tulee tekninen johtaja ja hänen alleen 3 osastoa ruokapalvelu,kiinteistöjen hoitopalvelut (kadut, puistot, jätehuolto) ja kaupunkisuunnittelu.

Sitten 6:n viran ja tehtävän täyttö. Lepäinen-Lyökki viemäriosuuskunnalle esitetään 50 000€ lainan takausta. Turun kaupungin järjestämään sote-tilaisuuteen esitetään luottamusmiesedustajia. Aluehallintovirasto on pyytänyt kh.n selvitystä tehtyyn hallintokanteluun koskien pj:n menettelyä Winnova asiassa.

Sitten ovat esillä tehtyjen kuntarakenneselvitysten loppuraportit. Laitilan ja Pyhärannan selvityksiin molemmat ohjausryhmät esittävät ettei työtä jatketa muuten kuin katsomalla mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia. Valtuustolle päätettäneen esittää kotouttamisohjelma, matkailu ohjelma ja elinkeino poliittinen ohjelma.