Valtuuston työjärjestyksen lisäksi ollaan muuttamassa hallintosääntöä. Siellä aluksi huomio kiinnittyy luottamusmies paikkojen vähennykseen. Maaseutu-, ja matkailulautakunnat esitetään lopetettaviksi vuoden 2012 alusta. Vuoden 2013 alusta esitetään lisäksi lopetettavaksi kulttuuri- ja nuoriso ja liikuntalautakunnat sekä lukion johtokunta.

Hallituksen ratkaisuvalta kasvaa merkittävästi. Koko sääntöön pitää tietysti vielä syventyä ajatuksella. Merkittävää on lautakunnilta pois otettavat henkilöstövalinnat. Valtuusto valitsee kj:n. Hallitus palvelukeskusten ja liikelaitosten johtajat. Muut valinnat siirtyvät palvelukeskusten johtajille. Samoin maksujen määrääminen otetaan pois ltk:lta. Teklalta otetaan pois lähes kaikki tehtävät. Jäämässä ei ole oikeastaan muut kuin romuautojen siirrot ja yksityistie avustukset.

Tässä lyhyesti silmään ottaneet muutokset. Tähän täytyy syventyä ajalla ja ajatuksella. Välttämätöntä on myös saada valmistelijoilta tarkempi selvitys mikä muuttuu ja millä perusteella.