Kunnallispolitiikka on alkanut varovaisella valmistelulla. Paljon on merkittäviä asioita tulossa. Kuntaliitos Ugi-Taivassalo, tämän ja ensi vuoden talousarvioiden tasapainotus, kouluverkko selvitys, Veneveistämön tontin rakentaminen jne.

Kuntaliitoksesta on joitakin keskeisiä lukuja tiedossa, mutta varsinainen selvitys on vielä kesken. Ilman tietoa on jo otettu jyrkkiä kantoja ja näiden väitteiden tueksi on esitetty paikkansa pitämättömiä tietoja. Taivassalon velka on pienempi kuin valtion liitoksista maksama porkkanaraha. Mitä velka on verrattuna asukasmäärään ja Ugin vastaavaan en ole laskenut. Sieltä selvityksestä ne sitten selviävät. Ugin ja Taivassalon palkkalistoilla oleva työntekijämäärä on suurin piirtein sama asukaslukuun verrattuna. Työntekijä per n. 20 asukasta. Taivassalossa tulee ainakin pari suurta investointia lähiaikoina, viemäri Ukiin. Taivassalossa on 2 koulua, toinen on tarkoitus lopettaa ja se vaatii investoinnin jälelle jäävään kouluun. Pitää myös huomioida, ettei Taivassalon vaikutus voi olla mihinkään suuntaan merkittävä. Sen asukasluku on n. 10% Ugin vastaavasta. Puhutaan lisää selvityksen jälkeen ja senjälkeen pitää myös sitten muodostaa mielipide tosiasioiden pohjalta.

Talousarvion tasapainotukseen on oma työryhmä. Kiihkottomasti on asioita pohdittu ja kuultu asiantuntijoita. Mitään viisauksia ei näy löytyvän. Samat vanhat. Henkilökunnan lomautuksistakin näyttäisi jo suurin uho olevan poissa. Teollisuudessa lomautukset on helppoja, jos ei ole työtä niin ei ole. Kaupungilta eivät asiakkaat vähene vaikka kuinka lomautettaisiin. Työt ovat odottamassa ja ruuhkat olemassa töihin palattua. Viimeksi lomautettaessa kaikki olivat sitä mieltä, ettei koskaan enää. Muisti on lyhyt ja henkilöt vaihtuvat. Kaikki pitää oppia moneen kertaan kantapään kautta. Lisäksi on aloja joissa lomautukset johtavat lähes katastrooffiin kuten voisi esiin tuoda esim. vanhusten- ja terveydenhoito , muitakin on.

Kouluverkkoselvitys kuuluu tähän tasapainottamiseen. Ei olisi kyllä syytä tuoda tähän soppaan vielä päivähoidon siirtoa sosiaalitoimesta koulutoimeen. Hyötyä tästä siirrosta on vaikea osoittaa ja se voisi aivan hyvin odottaa seesteisempiä aikoja. Veneveistämön tontin rakentamisesta olen sanonut monesti mielipiteeni. Eikä ole ilmennyt mitään sellaista, että tulisi mielipidettään tarkistaa.