Valtuusto on päättänyt erinäisten asia kokonaisuuksien selvittämisestä. Eräs on jäte ja kaatopaikka selvitys. Aikaa on annettu tämän vuoden loppuun. Asiaa on alettu työstää. Näitä selvitettäviä asioita onkin melkein koko kaupungin toiminta. 

 

Jäte ongelmaa selvitettäessä on jo kuultu Turun seudun Jätteen tj:tä Markku Lehtokaria. Eilen käytiin Turussa tutustumassa Lassila & Tikanojan jäteasemaan. Vaihtoehtoja tulevaisuudessa meillä ovat kaatopaikan laajennus, jätteiden poltto tai lajittelu. Polttaminen on selvinnyt oman polttolaitoksen suhteen liian kalliiksi. Turussa jätteen vastaanotto maksaa selkeästi enemmän kuin meidän kaatopaikalla ja lisäksi tulisivat kuljetuskustannukset. Myöskin Turun jätteenpolttolaitoksella ovat omat ongelmat, joiden ratkaisuun taitaa huveta liki 10 vuotta.
 
3 vaihtoehto jätteiden lajittelu on vielä auki. Eilinen vierailu L&T:llä selvensi sen, ettei omaan lajitteluun ole mitään mahdollisuutta. Olemme siinäkin liian pieni kuten poltossakin. En tehnyt vierailun aikana muistiinpanoja, joten kerron lukuja vain vähän. 
L&T:llä on lupa 78000tn  jätteiden käsittelyyn vuodessa. Lisää ollaan hakemassa. Lupakäsittely vie vuosia. Selvitykset ja valitukset vievät aikaa. Jäte kuorman tullessa laitokselle se esikäsitellään melko krouvisti, pyöräkuormaajalla. Pääasiassa isot muovit ja kivet ym poistetaan. Käsin poistetaan huomatut ongelmajätteet. Sen jälkeen se menee automaattiselle lajittelukoneelle. Se erottelee palavat jätteet ja metallit. Linjalla on myös käsi varmistus.
 
Palava jäte silputaan pieneksi ja se menee pääasiassa Finnsementille (ent. Paraisten Kalkki) energialähteeksi. Myös muualle menee mm. UPM:n Rauman ja Anjalankosken tehtaille. Jätemuovi viedään Kiinaan. Silputtu kumi käytetään meluvalleiksi. Asemalle tuodusta jätteestä vajaat 15% menee kaatopaikalle, joten todella hyvin jäte pystytään palauttamaan hyötykäyttöön.
 
Kaatopaikat kuuluvat menneisyyteen. Esim. Tukholmassa ei ole yhtään kaatopaikkaa. Jätteet poltetaan kuten pitkälti meilläkin kehitys on mennyt siihen suuntaan. Voitaisiinko polttamisen vaihe sivuuttaa ja mennä suoraan uusiokäyttöön. Esteenä on toistaiseksi kaatopaikan käytön halpuus. Säännöt ja kustannukset muuttuvat nopeasti. Uskoisin tulevaisuuden olevan uusiokäytön.