Kokous alkoi Inkeri Parviaisen alustuksella erityisopetuksesta. Alustus tehosi sillä pitkään esillä ollut ertyisopettajien virkanimikkeen muutos erityisluokanopettajien viroiksi hyväksyttiin mutinoitta. Viranhaltija päätöksissä keskusteltiin pitkään tuulivoimakaavan kustannuksista. Lopulta vedettiin pois jo tehty esitys otto-oikeuden käytöstä ja kaavoituksen keskeyttämisestä. Satamankaava päätettiin laittaa esille. Minusta kaava tulee ajanmittaan uusittavaksi uudelleen. Kaavassa on keskellä satama-aluetta kerrostaloalue. Mikäli uudet teollisuus- ja varastoalueet Uranuksen ja Rantakadun välillä toteutuvat asuinalueella asuminen tulee mahdottomaksi. Laivoja voidaan lastata tai purkaa 3.vuorossa. Jatkuva liikenne asunnon ympärillä tulee ajanmittaan sietämättömäksi eikä ainakaan talojen peruskorjaukset ja eikä kaavan mukaisten uusien rakentaminen ketään kiinnosta. Tietysti konttien välistä pujottelu kouluun on lapsista jännää. Paljon VPK:n paviljonki on ainoastaan rikka tässä sopassa.

Sitten mentiin hetki melko hiljaa. Sitten hammashoidon päivystäjien palkat herättivät keskustelun. Eikä mitään erimielistä. Päätettiin palauttaa asia valmisteltavaksi TES:in ja ESH:n sopimusten mukaisiksi. Ellei onnistu niin aloitetaan neuvottelu palvelun ostamisesta. Lisättiin myös klausuuli, että jatkossa pitää neuvotteluissa ottaa huomioon kh:n kanta. Keskustelussa tuli esiin myös hammashoidon sopimuksen mukaan tekemään 16-tuntisia työpäiviä plus matkat ja seuraavana päivänä tulevan aamulla klo 8.00 töihin. Jokin aika sitten hylättiin vastaava työaika terveydenhoidossa vaikka pitkän päivän jälkeen olisi tullut usean päivän lepo.

Suunnitelma ikääntyvän väestön ohjelmasta palautettiin. Sari Rantanen tulee seuraavaan kokouksen esittelemään ohjelmaa. Sitten valittiin kh:n edustajat lukemattomiin ltk:n, johtoryhmiin jne. Niihin valittiin pääasiassa entiset vain hieno säätöä tehtiin. Merkittävin muutos tehtiin koulut ltk:n. Veijo Nummen tilalle valittiin Maija Junkola-Lehtonen. Muista asioista keskusteltiin pitkään, ilman muutoksia. Merkittävin päätös lienee kh:n kokousten jälkeisten lehdistötilaisuuksien lopettaminen. Päätökset tiedotetaan sähköpostilla ja toimittajat voivat halutessaan kysyä lisätietoja.