No niin nyt on sitten vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä. Päästään hetken kuluttua vuoden 2013 tilinpäätöstä käsittelemään. Ennen tilinpäätöstä vain kolko paukkui. Tilinpäätöksestä käytettiin useita puheenvuoroja. Ekaksi Valkonen kysyi miksi valiokunta ei kuullut kh:ta ja Walaa sekä voiko nyt kaupungintyöntekijä töppöillä puolen millin edestä ilman vastuuseen joutumista? Jälkimmäiseen valiokunnan pj. Järvinen vastasi ettei kysymys ollut älyllinen. Kuulemisesta valiokunta oli kh:n osalta sitä mieltä ettei se olisi tuonut lisäarvoa. Valkonen kysyi myös miksi ei selvitetty vakuutuskorvauksen saamista. Järvinen; tehtävä ei ollut maksumiehen hakeminen vaan selvittää voidaanko vastuuvapaus myöntää. Kirjoitan keskustelua hyvin lyhyesti enkä ota vastuuta, jos olen jotain tulkinnut väärin tai jotain merkittävää on jäänyt huomioimatta.

Haverinen kysyi miksi valiokunnan kokous pöytäkirjat ovat salaisia? Järvinen, pöytäkirjat työpapereita, keskeistä on loppuraportti. Laivo, valvonta voisi olla toisin, julkisuus kuitenkin riittää ja vastuuvapaus tulee myöntää. Nikula esitti, vastuuvapautta muuten myönnettäväksi, mutta sääsuojahallin osalta sitä ei Koskelle myönnettäisi. Valkonen esitti Haverisen kannattamana asian siirtoa. Äänin 40-3 käsittelyä jatkettiin.

Haverinen esitti ettei vastuuvapautta myönnetä. Siirryttiin äänestyksiin ja tässä vaiheessa iso porukka jääväsi itsensä. Änestettiin ekaksi Nikula-Haverinen. Nikula voitti 19-4. Tyhjiä 18. Minä kyllä pidin Nikulan esitystä suoraan sanottuna raukkamaisena. Otetaan yksi esille jolle ei annettaisi vastuuvapautta, muille kyllä. Sitten olivat vastakkain Nikula- lista jolla esitettiin vastuuvapaus myönnettäväksi. Lista voitti 29-10. 2 tyhjää.

Kaupungin strategiasta käytiin vaisu keskustelu. Hieman arvosteltiin strategiaa ontoksi, mutta todettiin kaikkien osallistuneen sen tekoon ja sen olevan tekijöidensä näköisen.

Wala teki aloitteen kirkkopuiston maapohjan saattamisesta seurakunnan omistukseen joka siitä huolehtiikin. Valkonen teki 6 aloitetta. Sisäinen laskutus, säästöryhmän perustaminen, valtuutetuille 2-3 keskinäistä tapaamista vuodessa, kadonneiden asuntojen metsästys, aloitteiden nopeampaa käsittelyä ja vanhustenhoidon ulkoistuksesta.