Kokous alkoi Inkeri Parviaisen esitellessä Ukin 400-vuotisjuhliin aiottua suunnitelmaa. Sari Rantanen oli tullut esittelemään nykyistä neuvottelutilannetta ESH:n ja tk:n vuodeosastojen yhdistämisessä. Päätöksenteko lähenee. Menen asiat listan järjestyksessä. Ranta-asemakaavoja eteni 5 kpl.

Tuulivoimakaava aiheutti pitkän keskustelun ja pari äänestystäkin. Maija Junkola-Lehtonen esitti kaavoituksen lopettamista ja Veli-Matti Virtanen kaavoituksen lopettamista sekä viemistä valtuuston päätettäväksi päätöstä jossa Ukiin ei rakenneta tuulivoimaloita 2 km lähemmäs asutusta. Virtasen esitys voitti 6-5. Tämän takana olivat V-M. Virtanen, Päivi Virtanen, Runola, Salminen, L.Virtanen ja minä. Junkila-Lehtosta kannattivat hänen lisäkseen Merja Koski, Myllymäki, Sjölund ja Nikula. Seuraavaksi olivat vastakkain voittanut esitys ja kj:n esitys jossa kaavan valmistelua olisi jatkettu lausuntojen mukaisesti. Kj:n esitys hävisi 7-0. Junkola-Lehtosen esitystä kannattaneet äänestivät tyhjää paitsi Sjölund joka äänesti nyt tuulivoimaloiden rakentamista vastaan.

Useita virkoja, toimia ja tehtäviä sai täyttöluvan. Tällä kertaa meni läpi myös 1,8 terveyskeskuslääkärin virkaa. Sosiaalityönjohtaja Maria Silver on irtisanoutunut ja hänenkin virkansa täytetään. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen ensi vuoden talousarvio eteni kj:n esittelyyn. Kello olikin jo yli 22.00 ja lähdettiin kotiin. Ainakin minä menin.