Nysse sitten päättyi ja alkoi. Nimittäin kesäloma päättyi ja kokoukset alkoivat. Valtuuston 2:n viimeisen kokokouksen päätökset toimeenpannaan yhtä lukuunottamatta. Vuorikadun asemakaavamuutoksesta on valitettu. Viikaistenkadun kaavamuutos on ollut nähtävillä, eikä siitä ole valitettu. Joten se mennee valtuusyon päätettäväksi.

Finnproteinin ja Vakka-Suomen Voiman ympäristöluvat ovat lausunnolla. Molempia puolletaan ja esitetään, että mahdollisista valituksista huolimatta toiminnan käynnistykseen annetaan heti lupa. Valtion projektiin saariston rakentamiseen osallistutaan. Neuvotteluja Vakka-Suomen sairaalan kanssa talouden sopeuttamiseksi esitetään.

Lahden koulu esitetään myytäväksi Päivi ja Veikko Virkkuselle asumis- ja liiketoimintakäyttöön 55 000 €:n hinnasta. Nimetään edustaja Selkämeren kansallispuiston suunnitteluryhmään. Lausutaan Erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmasta. Sitten on täyttölupia virkoihin ja toimiin.

Tontonmäentalo yhtiö on pa ja sille esitetään myönnettäväksi 50 000€:n laina mm. korkoihin ja lyhennyksiin. Syksyn aikana pohditaan lainojen uudelleen järjestelyä. Venäjän valtio täyttää 1150-vuotta ja Novgorodin kaupungin järjestämiin juhliin esitetään lähteväksi Atso Vainio ja Heikki Wala puolisoineen sekä Kristiina Salo. U:kin ystävyyskaupunkiin Szentendreen esitään lähteväksi kaupunginhallitus, valtuuston pj:t, kj, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja. Matkalla tutustutaan hallintoon ja matkailuun. Kustannus on hengeltä lennot 340€, majoitus 100€ ja kuljetukset 100€. Sitten ilmoitus- ja salaiset asiat.