1. asiana oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin muutossuunnitelmat psykiatrisen sairaanhoidon osalta. Oli kuulunut huhuja, että Ugin psykiatrinen sairaala oltaisiin lopettamassa ja kutsuttiin VSSHP:n toimiala johtaja Juha Koivu kertomaan suunnitelmista. Suunnitelmat perustuvat STM:n asettaman työryhmän esitykseen, joka olisi tarkoitus toteuttaa 2015 mennessä.

Esitys tarkoittaisi Varsinais-Suomesta kaikkien psykiatristen sairaaloiden lopettamisen ja laitoshoitoa annettaisiin TYKS:in yhteyteen rakennettavassa sairaalassa. Sinne tulisi 160 paikkaa. Ugissakin on jo yksinään ollut n.500 paikkaa. Tämä edellyttää terveyskeskuksiin laajennettua psykiatrista hoitoa ja huomattavasti vahvistettua avohoitoa. Tutkimukset osoittavat avohoidolla saatavan parempia tuloksia kuin laitoksessa. Tämä edellyttää hyvää hoitoketjua.

Haja-asutusalueella kaupungille tarpeettomien maa-alueiden myynnistä palautettiin 1 tontti lisäselvityksiä varten. Etuosto-oikeutta Ruonanperässä päätettiin käyttää. Muutenkin listassa edettiin esitysten mukaan. Keskustelua kyllä käytiin ja saatiin lisää tietoa. Yllättäen ei keskusteltu lainkaan oikeiston aloitteesta kokousten ja kongressien pitämisestä Ugissa vaan hyväksyttiin sellaisenaan valmisteltu esitys, joka perustui markkinatalouteen.

Hinku-hankkeesta saatiin väliaika katsaus. Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta ja ollaan ainakin saatu mainosta. Kj. esitti katsauksen menossa olevista hankkeista. Tässä aika suppeasti kokous. Jos on lisätiedon tarvetta, niin on olemassa e-mail, blogin kommentit ja puhelimenkin omistan.