Alla kirjoitin vain yhdestä konsultin työn osa-alueesta. Selvennyksenä häneltä tuli 7 esitystä, joista tämä listautumismalli oli vain 1. Helpoimpana toteutettavana sitä lähdetään ensimmäiseksi viemään eteenpäin. Tässä työssä konsultti ei tehnyt mitään säästölaskelmaa. 

Ekaksi hän suosittelee vastaanottoaikojen turvaamista. Työt pitää laittaa uudelleen arvojärjestykseen. Tärkein on vastaanottoajat. Niitä varten pitää varata tietty aika ja sen jälkeen tehdään muita töitä sen mukaan. 
 
Erikoissairaanhoidon rakentamista terveyskeskuksen sisälle tulee välttää. Kaikkien lääkäreiden pitää ottaa sairauksien puolesta valikoimattomia potilaita vähintään 25%. Lopun työajan erityisosaamista edustavat lääkärit voivat käyttää tarvittaessa erityispotilaisiinsa. Tämän 25% osalta vastaanottoajan pituus tulisi olla sama erityisosaamisesta huolimatta. Valikoimattomaan vastaanottoon tulevista potilaista voidaan kyllä rajata pois jokin erityisosaamista vaativa alue.. Mikäli lääkäri näin toivoo.
 
Haavojen ja avanteiden hoitoon erikoistumista voitaisiin tutkia. Ensin pitää kuitenkin tutkia potilaiden määrä ja sitten päätettävä erikoistumisen tarve ja siihen käytettävä aika. 
 
Meillä oli sikaflunssapoli erikseen. Tällaista järjestelyä pitää harkita kiireisimpinä flunssa-aikoina muutoinkin. Näiden potilaiden hoito tällä tavoin olisi nopeampaa. Seuraava ehdotus oli listautumismalli josta jo kirjoitin.
 
Terveydenhoidon ammattilaisille pitäisi kehittää raportointijärjestelmä, jossa olisi vain kyseisen henkilön potilaat. Raportissa pitäisi olla keskimääräinen vastaanottokäyntien määrä vuodessa, potilaiden hoitovuorokaudet erikoissairaanhoidossa, potilaiden käyntimäärät yhteispäivystyksessä, potilaiden hoitokustannukset kuukausittain, kroonisten kansansairauksienosalta hoidon tasapainoon liittyvät raportit "Käypä hoito-suosituksissa" määritellyillä mittareilla. ja kirjaukseen liittyvät mittarit esim. kuinka suurella osalla pysyväislääkitys kirjattu, kuinka suurella osalla hoitosuunnitelma.
 
Konsultti oli myös huomioinut seuraavia asioita. Meidän ammattilaiset ovat osaavia ja motivoituneita. Muutoksen ja tehostamisen tarve ymmärretään ja siihen on valmiutta. Sitten on vielä huomioita terveyskeskuksen johdosta. 
 
Minusta tässä on kyse niin tärkeistä asioista, että annetaan tekijöille mahdollisuus hoitaa homma. Totta kai pitää suhtautua kriittisesti ja antaa neuvoja myös ulkopuolelta. Yllättävän yksinkertaisiinkin asioihin tulee asiassa sisällä oleva sokeaksi.