Lautakuntien pöytäkirjoissa ei ollut mitään muuta merkittävää kuin tekla oli valinnut arkkitehdiksi Virpi Tervosen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussääntöön esitetään muutosta joka oikeuttaisi yhtymää ottamaan hallintaansa toimialueensa lukiot. Uki esittää muutosta joka sallisi yhtymään otettavaksi Loimaan lukion tai ne lukiot joiden omistajakunnat niin päättävät.

Valtuuston lokakuun päätökset toimeenpannaan. Kuntaliiton seminaariin esitetään osallistujiksi valt., kh:n pj:t, kj ja talousjohtaja. Erkki Kangas on hakenut poikkeuslupaa Seikonmaassa olevalle vuokratontille saunanrakentamiseen. Tämä on hylätty ja hän vaatii oikaisua. Kh esittänee oikaisuvaatimusta hylättäväksi sillä hän on myynyt vuokraoikeutensa ja hänellä ei ole enää vuokraoikeutta.

Tehtävän täyttöoikeus seuraavana. Vehmaan hoivaosasto esitetään luovutettavaksi tk:lta Vehmaan kunnalle. ESH:n ja tk:n vuodeosastojen yhdistämisessä Ukin esitetään ostavan ESH:n irtaimiston 20 000 €:lla. Joskus nuorena vanhemmat ihmiset käyttivä murresanaa valtoimet irtaimistosta. Ihmettelin kauan mitkä ovat Valtoimet.

Muissa asioissa kerrotaan vastaanottokeskuksen tulosta Ukiin.