Kokous eteni vauhdikkaasti 6§:n asti.  Se pykälä oli vapaakortin jatkuminen uimahalliin invalideille. Äänestys päättyi outoihin lukemiin 5-5. Pj:n ääni ratkaisi. Invaliidit pantiin maksumiehiksi oikeiston äänin. Tällä kertaa en loikkinut eikä kukaan muukaan.  Oikeiston Varpe oli poissa. Liekkö ollut ulkomailla,.

Seuraava asia oli "Fuusioneuvottelut Loimaan koulutuskuntayhtymän kanssa". Todettiin neuvotteluja käydyn jo jonkun aikaa ja virallistettiin neuvottelijoiksi neuvotteluja käyneet Novidan rehtori, vararehtori ja talouspäällikkö.

Pyhärannan kunnan kanssa neuvoteltu yhteistyösopimus sivistystoimen eräiden tehtävien hoitamisesta ensi vuoden loppuun hyväksyttiin. Pyhäranta on tekemässä organisaatiossaan muutoksia ja alkaa sitten hoitaa itse tehtäviä. Keskusteltiin siitä mitä tämä aiheuttaa Ugin sivistystoimelle. Tehtäviä joudutaan jakamaan uudelleen ja palkkaakin maksamaan lisää. Kaikki kulut maksaa Pyhäranta.

Kiinteistönhoidon vuokria korotetaan ensi vuonna 8,3%. Se on tämän vuoden Tilastokeskuksen indeksin mukainen. Aiemmin näitä sisäisiä vuokria on peritty määrä summa ja vuoden vaihteessa laskettu todellinen luku ja sen mukaan tehty korjaukset. Siitä on tullut turhaa laskentaa sillä kysymys on kaupungin sisäisistä laskutuksista. Nyt Kiinteistönhoito-tulosalue häviää, sillä korotukset kulkevat vuoden perässä.

Yt-neuvottelut aloitetaan henkilöstön lomauttamisesta kuluvan vuoden ja ensi vuoden alun juhlapyhien välisenä aikana sekä ensi vuoden aikana 3 viikon ajaksi.

Kaupungin talouden toteutumisesta keskusteltiin pitkään ja eräistä menoista pyydettiin selvitykset. Tiedotusasioissa oli valtiolta saatu n. 53000€ suuruinen purkuavustus Rautilantie 3 ja Viikaistenkadun 5,7,9 taloihin. Aikanaan näistä puruista, rakentamisesta ym asiaan liittyvästä tehtiin suunnitelma ja päätettiin, että suunnitelman hyväksyminen ei tarkoittanut koko paketin hyväksymistä vaan joka kohdasta tehdään erilliset päätökset asioiden täsmennettyä.