Oli taas pitkä kokous vaan ei aiheetta. Joistakin asioista keskusteltiin pitkään ja yhtä asiaa lukuunottamatta yksimielisyys löytyi. Sotestakin löytyi keskusteltavaa.

Hulkholman ranta-asemakaavassa tontille esitetään 200m2 rakennusoikeutta. Rakennusjärjestys sallii 150 m2. Tekeillä olevassa rakennusjärjestyksessä rajaksi esitetään 200 m2. Monien vaiheiden jälkeen hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville kaava kaavoittajan esittämässä muodossa. Ruokkarinniemen kaavasta ja kaavoituskatsaukesta ei löytynyt huomautettavaa.

Pitkään keskusteltiin Nuokkarin muuttamisesta kierrätyskeskukseksi. Hinta selviää tarkemmassa suunnittelussa. Sitten selvittiin muutamasta jutusta vähin puhein kunnes tuli uimahallin saneerauksen suunnittelun hirmuinen kallistuminen. Toivottavasti uimahalli ei kallistu. Suunnittelukustannus hyväksyttiin. Kokouksen lopuksi esitettiin uudenlainen elinkaarirahoitus. Seuraavassa kokouksessa aiheesta saadaan asiantuntijanselvitys joten rahoitus voi vielä muuttua.

Jälleen mentiin tovi kolkon paukkeessa. Henkilöiden palkkaukseen annettiin lupia kuin isossa yrityksessä ainakin. Kotisairaalahoidon 2:n sairaanhoitajan palkkaukseen pyshdyttiin. Ei niinkään hommien täytön tarpeellisuudesta vaan esityksen muodosta. Esityksen perusteluissa uhattiin kotisairaala toiminnan loppuvan ellei hoitajia saada. Uhkauksen muodossa esitettyä ei pidetty sopivana. En ole asiantuntija joten saattaa olla ettei ole kysymys uhkauksesta vaan tosiasiasta. Anti olla laitimmainen kerta.

Konserniohjeen antaminen kaupungin taloyhtiöille herätti laajan keskustelun. Ohjeessa olisi yhtiöiden aloittavan kilpailutuksen isännöinnistä, kiinteistönhoidosta ja siivouksessa. Keskustelussa ihmeteltiin moisen ohjeen antamista sillä hommat ovat toimineet hyvin. Kilpailutuksen seuraukset peloittivat. Ainakin minusta tässä on monet kerrat nähty isojen yritysten antavan niin halpoja ja tappiollisia tarjouksia etteivät pienet voi sellaisessa mitenkään pärjätä. Isojen valattua markkinat onkin sitten hintoja korotettu niin, että on otettu tappiot moniverroin takaisin. Meillä on alalla hyviä pieniä yrityksiä eikä niiden lahtaamiseen ole mitään syytä. Asiasta äänestettiin ja äänin 6-5 päätettiin ettei konserniohjetta anneta. Voittaneet olivat vasemmisto + Salminen.