Kokous takana ja yö nukuttu. Olin aika hiljaa kokouksessa, eräät muut sitäkin enemmän. Alkaa mennä kipakammaksi kunnallinen päätöksenteko? Vaalit lähestyvät. Kokous aloitettiin Parviaisen selonteolla Uki 400-v. tilanteesta.

Suht.koht. vähin puhein edettiin pykälään 12. Siinä Ritva Salminen pyysi hallintosäännön delegoinnin pöydälle. Näin myös tehtiin kh:n käytännön perusteella.

     Osallistuminen MALPE-yhteistoiminnan mahdollisuuksien ja edellytysten
     selvittämiseen
Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimukset (MAL) ovat
sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.
Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion
yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön,
asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.
Usein MAL –yhteistyöhön katsotaan kuuluvaksi myös palveluiden ja
elinkeinojen kehittämiseen liittyvä yhteistyö, tällöin puhutaan MALPE
–toiminnasta.
 
Edellä oleva 14§ aloittikin sitten oikean keskustelun. Päätösesitys oli, että Uki osallistuu selvityksen tekoon yhdessä Rauman seudun ja Vakka-Suomen kuntien kanssa 9:llä tonnilla. Minussa herätti ihmetystä tuo Vakka-Suomen kunnat sillä esitetyt kunnat olivat Eura, Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Laitila, Säkylä ja Uusikaupunki. Kontu esitti ettei selvitykseen osallistuta. Esitys voitti 7-4.
Muissa asioissa esitettiin L-S. koulutuskuntayhtymän johtajan kutsumista kertomaan kh:lle yhtymän koulutuksesta. Näin päätettiin tehdä.