Kaupungin talouden tasapainottamiseen heitetään usein konsti, lopetetaan muut kuin lakisääteiset palvelut. Helppo sanoa, vaikea toteuttaa. Vähänkin asiaa miettinyt huomaa, ettei tässä konstissa ole mitään viisautta eikä käyttökelpoista. 

Meidän pitäisi tavoitteen mukaan säästää sosiaali- ja terveysmenoista 3 milj/€. 
Sosiaalitoimessa ei lakisääteiset palvelut ovat seuraavat.
 
-Lapsiperheiden kotipalvelut.
-Kehitysvammaisten palvelut.
-Päivähoidon mitoitukset ovat korjattavissa.
-Sakunkulma.
-Omaishoidontuki.
-Vanhusten kotihoito.
-Yksityisen päivähoidontuki.
-Vanhustenhoidon mitoitukset.
 
Mitkä nämä haluat lopettaa tai supistaa? Nämä kaikki lopettamalla saadaan runsas kolmannes säästötavoitteesta. Näistä ei lakisääteisistä palveluista suuri osa on ennaltaehkäisevää ja hoitoa halvemmassa muodossa kuin lakisääteinen palvelu. Toisin sanoen lopetus toisi entistä suuremmat menot. 
 
Tästä sosiaalitointa koskevasta esimerkistä jokainen vastuullinen huomaa, että painimme todella vaikean ongelman kanssa. Ongelmaa ratkotaan toimikunnissa konsultin avustuksella. Sitten kun on päätösten aika toivoisi tämän valtuuston jättävän propagandan teon ja ottavan vastuullisesti kantaa siihen mihin meidät on valtuutettu.