Lomat on sitten pidetty ja kokoustaminen aloitettu. Ekalla listalla olikin mielenkiintoisia juttuja ilman suurempaa riitelyn tarvetta. Aluksi Jari Nikkari ja Leena Arvela-Hellen kertoivat rakentamisesta niin uusien asuintalojen kuin uuden koulukompleksin nykyvaiheesta. Hämmennystä herättä se miten valmistelu tulee etenemään sillä virkamiehet olivat hyvin erimielisiä. Päätettiin pitää iltakoulu jossa toivottavasti saadaan suunnittelu raameihin. Vaikeutta asiaan toi myös se, että kh:ssa on uusia jäseniä jotka eivät tiedä jo tehdystä valmistelusta ja kuukausien tauko on myös saanut vanhat unohtamaan missä mennään.

Pitkään edettiin vähillä puheilla kunnes rakennusjärjestys kirvoitti kielet. Yksimielisesti oltiin ELY-keskuksen ja museoviraston valitusten ottamisesta uuteen käsittelyyn muuten saattaa järjestyksen voimaan saattaminen lykkääntyä jopa 1-2 vuodella. Yhtämieltä oltiin myös siitä ettei palautus uuteen valmisteluun saa johtaa rönsyilyyn jolloin kaikki kohdat ovat jälleen uudessa sekoilussa. Vain valitetut kohdat muutetaan.

Seuraavaksi oli listalla Kainpirtistä ostettava kiinteistö 40 000 eurolla joka olisi vuokrattu edelleen 1€/vuosi. Kj. poisti asian listalta. Sitten oli Lentävän Lokin vuokraaman kiinteistön vuokra-ajan jatkaminen 10 vuodella. Tämä olisi ollut kuntalain vastainen sekä kaupungin tärkeimpiin paikkoihin sijoittuvan alueen sitominen 10 vuodeksi. Alue vuokrataan toistaiseksi mahdollisuudella sanoa sopimus irti. Irtisanominen pitää ilmoittaa elokuun loppuun mennessä. 

Sitten olikin pitkä rivi selviä juttuja jopa puolen vuoden taloustilanne. Tällä hetkellä ennustetaan vuoden jäävän 2 milj. alijäämäiseksi. Mahdolliselle alijäämälle ei päätetty tehdä mitään. Siitä ei oikeasti edes keskusteltu puheenvuoroani lukuunottamatta, mikä sekin vaiettiin kuoliaaksi. Seuraavaksi oli kaupungin strategia. Siitä keskusteltiin pitkään ja toivottiin lyhyttä strategiaa. Alijäämän korjaamisessa olisi ollut strategiaa, mutta on liian vaikeaa keskustella ja vastata oikeasti asioista. Vuosia kestävä strategia on helppo valmistella. Mistään ei olla vastuussa. Epäonnistumisen voi laittaa sen tiliin ettei osattu ennustaa oikein. Olen ollut mukana lukemattomissa strategian teoissa siksi en jaksa enää siitä innostua. Tehdään strategia pää pilvissä huitoen ja sen jälkeen sen noudattaminen unohdetaan. Kaikkea on ollut aina siitä, että Ukista piti tehdä nanoteollisuuden keskus. Nyt strategian teko pitäisi olla helppoa. Muutaman vuoden eteenpäin nähdään tulevaisuus ja sen mukaan pitää strategia tehdä. Luulen vain, pilvenveikkoja tullaan olemaan.

Loput asiat menivätkin sitten kolkon paukkeessa.