Lain uudistusta on valmisteltu jo vuosia. Nyt ollaan niin pitkällä, että laki ehtii eduskunnan käsittelyyn vielä ennen juhannusta. Laki on 200 sivuinen tuhti paketti.

Valmistelussa on tullut loppumetreillä tavanomainen kiire. Laki onkin saanut arvostelua siitä ettei normaalia lausuntokierrosta ole pidetty. Siten sairaanhoitopiirien vaikutus lain sisältöön on jäänyt vähäiseksi. Laissa koetaan olevan juridisestikin tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi nykyisistä terveyslaeista osia jää edelleen voimaan. Sekavalta tuntuu.

Mitä laki sitten pitää sisällään? Nyt laki on määrännyt, että terveyskeskuksessa on voinut asioida vain kyseisen paikkakunnan asukkaat. Uudessa laissa potilas saa valita terveyskeskuksensa itse. Sitä ovat kiivaasti vastustaneet kesämökki kunnat. On pelättävissä kuntien joutuvan maksamaan melkoisesti sellaisten potilaiden menoja jotka eivät maksa kuntaan tuloveroa ja siten eivät osallistu terveydenhoito menoihin. Samoin kesäinen lääkäritarve on ainakin aluksi ennalta arvaamatonta ja saattaa johtaa lääkärien palkkaamiseen pelkästään mökkiläisten tarpeisiin. Sama koskee osittain komennusmiehiä.

Laissa lisätään terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Jatkossa näillä olisi mm. yhteinen potilasrekisteri. Nopeuttaa ja parantaa taatusti hoitoa. Sairaankuljetukset siirtyvät kunnilta sairaanhoitopiireille. Käytännön vaikutusta en osaa sanoa, mutta mikäli kustannukset siirtyvät lisääntyvästi kunnilta valtiolle niin hyvä näin.

Laki tulee voimaan portaattain vuosina 2011-2013. Lisää asiasta saamme varmasti eduskunta käsittelyn aikana. Muutoksetkin ovat vielä mahdollisia.