Viranhaltija- ja lautakuntien päätöksiä ei montaa. Tuskinpa myöskään noissa joka kokouksen asioissa paljon virkamista on. Varsinainaisista asioista on ekaksi pari kaava juttua. Kerrostalokaava Sorvakkoon haluttaisiin aloittaa. Ketunkalliolla Hartelan kerrostalo tarvitsee kaupungin lausunnon ARA.n korkotuki hakemukseen. Talon paikka on ilmoitettu aika laveasti, Laivanrakentajankadun ja Levysepänkadun väliin. Käsittääkseni kuitenkin Ukiin.

Sitten jälleen täyttölupia ja nimikkeiden muutoksia. Kati Torppa on karistanut kaupungin lumet jaloistaa ja uusi pitää valita luottamus tehtäviin. Kulhankari hakee kaupungin takausta. Sitten normaaleja alkuvuoden asioita delegointeja ja käyttösuunnitelma.

Sitten onkin hieman outo päätösesitys, juttu alla.

Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimukset (MAL) ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Esitys on Ukin liittyminen Rauman alueeseen. Esittely tekstissä kerrotaan olevan Rauman ja Vakka-Sumen kunnat. En ole tiennytkään Vakka-Suomen supistuneen niin ettei siihen kuulu enää muita kuntia kuin Uusikaupunki.

 

Muissa asioissa Inkeri Parviainen tulee kertomaan Uki 400 tapahtumien tämän hetkisestä valmistelu tilanteesta.