Esityslista ei ole pituudella pilattu. Eka varsinainen asia on vastaanottokeskuksen perustaminen Ukiin. Esitys on ettei perusteta vaan  seurataan tilannetta. Syvä helpotuksen huokaus kuuluu joka puolelta kaupungia.

Me vassarit teimme aloitteen sopivien kerrostaloalueiden kartoittamisesta. Aloite on johtanut Crusellin itäpuolisen alueen kaavoittamisesta kerrostaloille. Mielestäni Crusellin laajennuksen kysyntä antaa myönteisen pohjan kaavoituksen aloittamiselle.

Pyhämaan Kankronperän rantakaava luonnosta esitetään korjattavaksi. Ruuhikariin annettaneen lupa linjamerkin rakentamiseen. Sitten päästään valituksiin. Ensin 2 Vilissalojen tonttijaosta on valitettu ja pyydetään tontit muodostamaan entisille rajoille. Seuraavaksi 3 palvelussuhdeturvaa koskevaa valitusta työsuhteiden päättämisestä. Nimikkeitä muutetaan ja Uskemppi seuralle vipataan 25 000€ korottomasti.