Kokous aloitettiin geriatri Tarja Uusitalon alustuksella. Erinomaisen selkeä ja asiarikas alustus. Kaikkea ei pystynyt sisäistämään, mutta se on tulossa sähköisessä muodossa. Erityisesti jäi mieleeni se, että 2007 yli 75 vuotiaitten terveydenhoito maksoi Ukissa 3,5 milj/€ enemmän kuin maan keskiarvo luvuilla olisi maksanut. 2011 maksoi 6,8 milj/€ alle maan keskiarvoluvuilla laskettuna. N. 10% yli 75-vuotiaista tarvitsee terveydenhoitoa. Meisän ongelmaksi ovat muodostuneet keski-ikäiset. Uusitalon jälkeen saimme sotejohtaja Sari Rantasen alustuksesta. Paljon tuli mietittävää alustuksista ja vähän myöhemmin saimme jo osan tiedoista käyttöön päätettäessä lääkärien virkojen täytössä. Esityksen mukaisesti päätettiin antaa lupa virkojen täyttöön.

Teknisen johtajan virkaa täytettäessä tuli pari äänestystäkin. Ensin oli vastakkain Myllymäen esitys ettei organisaatiota muuteta ja Kontun esitys jossa esitettiin viranvaatimuksista muutettavaksi ylempi korkeakoulu tutkinto korkeakoulu tutkinnoksi. Kontu voitti 6-5. Sitten olivat vastakkain Kontun esitys ja kj:n esitys, että valitaan tekninen johtaja. Kj. voitti 7-4. Äänestyttäminen herätti keskustelua. Minun nähdäkseni nyt kävi niin ettei viimeisellä äänestyksellä ollut mitään merkityst. Lopputulos oli molemmista esityksistä sama.

Vakka-Suomen Sanomia esitetään muutettavaksi osuuskunnaksi. Sitä puollettiin. Jonkin verran keskusteltiin keiden on mahdollista liittyä osuuskunnan jäseniksi. Sitten kolko paukkui tiiviiseen tahtiin. Hyväksyttiin Ukipoliksen luottolimiitti, Kolhonkarin lainan takaus jne.

Lisälistalla oli pienpuolueiden esitys kuntaliitos selvitys neuvotteluihin Laitila Kanssa. Esityksen mukaan valittiin Harto Forss, varalle Helle Vahtera ja Markku Tuominen varalle Heikki Wala. Toisena asiana oli UPK:n hankkiman keinonurmikentän sijoituspaikka. Pitkän keskustelun jälkeen asiaa ei otettu päätettäväksi vaan päätöksen tekee tekninen lautakunta.