Avatessani salkkuni huomasin ettei siellä ollut kuin kynä, paperit oli jostain kumman syystä jääneet pöydälle. Eipähän tuo paljon haitannut, tosin saattaa olla virheitä, muutakin kuin yhdyssana, mutta haitanneeko tuo mittää.

Ekana varsinaisena asiana oli kotihoidon työ- ja taukotilat. Esitys tilojen korjaamisesta Merituulikodin entisen keskuskeittiön tiloihin hyväksyttiin äänin 8-3. Vastaan äänestivät esittäjä Kontu, kannattaja Nikula ja Virtanen.

Kausityöntekijöiden palkkaaminen Tul torill, Kukkamessuille ja matkailuneuvojiksi poistettiin listalta. Seuraavaksi lausunnon anto oikeuskanslerille Timo Saarion kanteluun koskien kuntalaisaloitetta joka oli tuulivoiman rakentamista sisältä eikä siitä oltu tiedotettu lainmukaan. Lausunnosta poistettiin lause "Aloitteen käsittely on kuitenkin viivästynyt, koska kaupunginhallitus kokoontui harvoin kesäkautena 2013, ja kaupunginvaltuustolla oli pitkä kesätauko.

Ylimääräisenä asiana listalle otettiin Vehmassalon kuntien ja Pyhärannan kanssa perusterveydenhuoltoa koskevan sopimuksen neuvottelu tilanne. Viimeinen ao. kuntien vastaus, että Vehmaa ja Kustavi ovat valmiit jatkoneuvotteluihin, Taivassalo ei ota kantaa suoraan neuvotteluihin vaan ilmoittaa ettei ole valmis muuttamaan sopimusta Ukin esittämällä tavalla. Neuvottelun tarkoitus onkin sopia yhteisesti miten sopimusta muutetaan.Sama sopii Pyhärannalle joka ilmoittaa ettei ole valmis neuvotteluun sillä se ei etukäteen voi sitoutua Ukin esityksiin. Miksi neuvotella, jos etukäteen sitoudutaan johonkin.

Muihin asioihin ei tullut muutosta. Kokouksen lopuksi Mauri Rosten pyysi eroa Yt- neuvotteluja käyvästä toimikunnasta.