Talousarvion teko on jälleen vaikeata ja vaikeammaksi sen tekeminen tekee vaalien välitön läheisyys. Vaalien alla on tullut monen ryhmänkin luvattua tekoja jotka eivät alkuunkaan sovi taloudelliseen todellisuuteemme. Näillä mennään ja odotellaan rakettimaista nousukautta jolla saataisiin kaikki kuitattua.

Talousarvion loppusumma lähenee jo 100 milj/€. Tähän asti käyttömenot ovat olleet tuloja pienemmät, nyt mennään melkein tasoihin, joten poistot tai miten halutaan sanoa investoinnit rahoitetaan lainalla. Poistot ja investoinnit ovat lähes yhtä suuret, joten omaisuutemme ei rappeudu. Tulojen pitäisi kattaa myös poistot. Tähän emme ole kyenneet pitkään aikaan täysimääräisesti.

Talousarvio ei ole tasapainoinen, joten valtuustolla on vastuu tasapainotukseen. Julkisesti moititaan hallitusta heikosta taloudenpidosta. Valtuustolla on nyt edessään kj:n esitys. Siitä on syytä repiä paremmaksi tai lopettaa arvostelu.

Palkat ovat palvelu yrityksen, kuten kaupunkikin on, suurin meno erä. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkkojen nousuksi 3,5%. En enää ole niin näissä hommissa niin mukana, että osaisin arvioida summan oikeellisuutta. Erialoilla siihen vaikuttavat merkittävästi palkankorotusten lisäksi liukumat ja palkkaperintö. Julkisella puolella ei viime vuosina liukumaa juuri ollut.

Palkka kehityksen arviota on talousarvion yhteenvedosta vaikeata arvioida sillä organisaatiossa tapahtuu suuria muutoksia. Varhaiskasvatus siirtyy sivistykseen ja kaatopaikka myytiin.

Käyttötalous on se mihin muutoksia pitää esittää mikäli halutaan oikaista talous. Vasemmistoliitolla ei ole siihen mitään viisasten kiveä. Eikä kuulukaan vaan se on isojen puolueiden tehtävä. Emme aio nähdä niin paljoa vaivaa, että tekisimme varjobudjetin josta saisimme vain kirousten tulvan päällemme. Emmekä myöskään esittele pieniä korjauksia investointeihin ja sitten ala kehua retostaa miten me korjaamme talouden. Yksittäisiä kommentteja esitämme.

Eräitä virkoja esitetään lisättäväksi. Kaikki ovat eittämättä tarpeellisia. Niitä pitää vielä harkita esim. elinkeinoasiamiehen palkkaamista. Olemme tehneet jo terveydenhoidon johtoon kaksin- paikoin kolminkertaisen organisaation. Lähdemmekö laajentamaan sitä koko organisaatioon?

Kj:n esityksessä on karsittu energia kustannuksia 42 000€. Se on paljon se. Tuleeko se kaukovalvonnan lisäämisestä, Hinku-hankkeesta vai mistä, kiinnostaa. Nuortentupa on merkitty purettavaksi tai myydyksi. Tästä on syytä tehdä selvitys miten jatkossa Lokalahden vähäiset tilat riittävät. Uimahalliin on vuodelle 2015 merkitty lähes 1,5 milliä investointiin. Tätä on syytä ensi vuonna vielä harkita. Tekonurmikentän suunnitteluun on varattu ensi vuodelle 15 000€. Suunnittelukaudelle ei ole varattu rakentamiseen senttiäkään. Kannattaako suunnitella ellei rakentamisesta ole mitään tietoa vuosienkaan kuluttua. Kaikki muuttuu ja suunnittelu vanhenee. Pitäisikö siirtää suunnittelu siksi, että rakentaminen on aikataulutettu. Rakennusinsinöörin viran työaika aiotaan säilyttää 0,6. Pitänee vielä harkita saadaanko sillä työajalla hakijoita ja minkä tasoisia. Sillä toimenpiteellä saadaan kyllä tasapainotettua velvoitetta, että valvonnan tuloilla peitetään menot.

Tämä budjetti ajaa vanhustenhoidon jonoihin tai ulkopuoliseen hoidon ostoon. Jono aiotaan siirtää ESH:n mikä tulee huikean kalliiksi. Samoin vanhusten sijoittamiseen kaksi samaan huoneeseen. Tämä on tavoitteiden vastaista. Meillä on odottamassa aloitteita laitoksista ja palveluista jotka eivät ole lakisääteisiä. Halutaanko nämä kustantaa vanhustenhoidon saattamisesta epäinhimilliseksi.

Investoinneista kiinnittyy huomio mm. hallituksen kaluston hankintaan varattuun 50:n tonniin. Tuolit ovat kyllä huonossa kunnossa, mutta ei kai ne niin paljoa maksa. Mihin muuhun on tarkoitus käyttää? Ensi vuonna siirrytään paperittomaan kokoustamiseen, mutta siihen on ollut tarkoitus hankkia vehkeet liisaamaalla.

Investoinnit ovat loppusummaltaan isot, mutta emme voi jättää kaupunkia hunningolle. Tässä Vasemmistoliiton huomiot. Tulemme aikanaan hallituksessa ja valtuustossa ottamaan tarkemmin kantaa.