Keskustelu ja äänestys alkoi tavallista aikaisemmin, jo listan kohdassa 4. Kyseessä oli valtuuston joulukuun päätösten toimeenpano. Sieltä esiin tuli kouluverkko päätös. Ensin päätettiin laittaa muut päätökset toimeen ja käsitellä koulu juttu erikseen. Keskustelun aikana esitettiin, että päätöksestä valittaneet ovat jäävejä. Valittajat eivät sitä hyväksyneet vaan pitivät itsensä oikeutettuina osallistumaan kokoukseen. Äänin 7-4 heidät todettiin jääveiksi. He kutsuivat tilalleen varajäseniä, minkä jälkeen todettiin yksimielisesti päätös täytäntöönpano kelpoiseksi.

Sen jälkeen siirryttiin suoraan listan kohtaan 22. lausunnon antamiseen kouluverkko päätöksestä tehtyyn valitukseen, koska haluttiin päästää varajäsenet kotiin. Kj:n esittämä lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunnosta tehtiin toisen sorttinen esitys, mutta sitä ei kannatettu.

Sitten oli pitkä rivi kaavoja sun muita, ne hyväksyttiin yksimielisesti. Pääosin ilman keskusteluakin. Levysepänkatu 4:n myyntiin asettamisessa monelta taholta tuotiin esiin Mielenterveysseuran kiinteistössä harjoittaman toiminnan turvaaminen. Asiasta oltiin yhtämieltä. Markus Janssonin eroanomus luottamustoimesta hyväksyttiin. Taas mentiin läpi vauhdissa rivi asioita. 

Comolin toimitilojen kunnostukseen pysähdyttiin hetkeksi. Keskustelussa ei esitetty kriittisiä mielipiteitä eikä ehdotuksia. Sitten oli vielä monenmoista asiaa Haitin avustamisesta alkaen. Muutoksia esityksiin ei tehty, joten en ala niitä luettelemaan.