Kunnallispolitiikassa edetään eräänlaista suvantovaihetta. Liitos Taivassalon kanssa on haudattu tulevaisuuteen määrättömäksi ajaksi. Taivassalossa osa päättäjistä yrittää pitää hanketta hengissä, mutta kyllä mielestäni tekohengitys on tässä vaiheessa jo turhaa. Ohi mikä ohi.

Kouluverkko päätöksestä ei tehdä rikostutkintaa ja valitusviranomainenkin on ilmoittanut päätöksen olevan toimeenpantavissa. Koululautakunnan työ on halvaantunut, mutta ei se haittaa päätöksen toimeenpanoa. 

Seuraavaksi palvelurakennetta on tarkoitus parantaa terveys- ja vanhustöiden osalta. On jo näkyvissä, että siellä tulee kouluverkko uudistuksen kaltainen säpinä. Lähtökohdat uudistuksissa ovat kovin erilaiset. Peruskouluissa oppilasmäärät putosivat puoleen, mutta em. mainituissa palveluissa tarve ei ole pudonnut. Silti jotain pitää tehdä. Rahallisten säästöjen saaminen on todella vaikeaa.

Tavoitteeksi on otettu 3 milj/€. Samaan aikaan palvelujen saatavuus on heikentynyt totaalisesti. Terveyskeskuksessa on vastaanotolle pitkät jonot. Vanhustenlaitospaikat ovat myös pitkän jonon takana. Erikoissairaanhoitoon palautetaan siirtoviivemaksu. Potilaiden makuuttaminen turhaan sairaaloissa tulee kalliiksi.  Tässä sitä on probleemeja ihan tarpeeksi.  Ei pitäisi olla hallituksen ja valtuuston jäsenillä aikaa näperrellä olemattomista asioista. Asiaa on jos vain on jotain annettavaa keskusteluun.