Valtuuston työjärjestyksen uusiminen on valmisteilla. Se käsittää 10 sivua, joten kerron vain muutoksista. Eka muutos tulee kokousten sihteeriin. Se on ollut kaupunginsihteeri. Tätä ei enää ole, joten esitys on, että hallinto- ja kehittämiskeskus määrää sihteerin neuvoteltuaan pj:n kanssa. Pitäisikö määrääjä sanoa tarkemmin?

Aloitteisiin on tulossa isot muutokset. Nyt aloitteet annetaan kokouksen päätteeksi. Esitetään annettavaksi kokouksen aikana ja pj mainitsee lyhyesti mitä aloitteessa ehdotetaan. Toisin sanoen tekijä ei voi enää perustella aloitettaan eikä valtuusto saa tietää taustoja. Valtuustoryhmät korotetaan eriasemaan kuin valtuutetut. Ryhmän aloitteen käsittelee valtuusto, henkilö aloitteen tekijälle hallitus vastaa suoraan. Näin saadaan aloitteet mitätöityä suuren yleisön tietoisuudesta. Tällä kaudella aloitteista on ollut hankaluuksia, mutta pitääkö sen takia heittää koko järjestelmä tungiolle? Hyvää on aloitteiden käsittelyyn tuleva puolen vuoden määrä-aika. Aloitteet jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon, käsitellään talousarvion yhteydessä.

Kyselytunnin järjestäminen tulee valtuuston päätettäväksi. Puheenvuoron on voinut käyttää paikaltaan tai korokkeelta. Nyt esitetään, että vain paikaltaan. Ryhmäpuheenvuoro voidaan käyttää paikaltaan. Näin ollen kalvojen ja muistitikun käyttö tulee mahdottomaksi. Mikä mahtaa olla peruste? Toivomusponsi on ollut aikaisemmin valtuuston hyväksymä. Nyt esitetään enemmistöpäätöstä. Mikä ero näillä on?

Tälläisia muutoksia on valmisteilla. Jotenkin tuntuu kuin oltaisiin kaventamassa demokratiaa.