Nyt on heti lautakuntien pöytäkirjoissa ja virkamiesten päätöksissä pari mielenkiintoista juttua. Ukin Veden johtokunnan kokous on käsitellyt Makeanveden altaan pinnan laskua 20-30 sm. Siitä on tullut muutama rikinkatkuinen soitto. Pinnanlasku maksaisi Ukin Vedelle 3-400 000€ eikä aiheuttaisi kuluttajille mitään hyötyä sen sijaan altaan rantojen asukkaat ovat huolissaan. Veden johtokunta on ainakin toistaiseksi pidättynyt tällaiselta investoinnilta. Sen sijaan se on päättänyt vaikutusalueen piirissä olevien kanssa käynnistää neuvottelut kompromissi vedenkorkeuden määräämiseksi.

Virkamies päätöksellä on annettu Nuorkauppakamarille n. 3 800€ Itsenäisyyspäivien juhliin. Viime vuonna asiasta päätti kh. Päätös herätti runsaasti kohua. Hieno homma viedä päätös taholle jossa ei tarvitse ajatella kaupunkilaisten mielipidettä eikä äänestää.

Sitten esitellään Ukin Satamaan tulevan junalauttapaikan muutostyöstä, Sitten päätetään esitetäänkö valtuustolle muutokseen menevän 2 millin lainalle takaus.

Seuraavaksi on jälleen ammatillisen koulutuksen aiesopimuksen hyväksyminen. Nyt on selvityksiä enemmän, ei kuitenkaan ketkä ovat neuvotelleet sopimuksen Ukin ja Winnovan puolesta. Sitten rantakaavoituksen käynnistäminen Pyhämaassa ja Betorantien alkupään kaavoituksesta. Tontin omistaa yksityinen eikä yleensä asemakaavaa yleensä laadita kuin kaupungin omistamalle. Esitetään perittäväksi tontin omistajalta kaavoituksen hyötynä 20 000€.

6:n erityisopettajan virkanimikkeen muutos on jälleen esillä entisellä päätösesityksellä. Sitten eräitä toimien täyttöjä. Sitten 2:n irtisanotun oikaisuvaatimus. Viimeksi listalta pois vedetty pitkien työpäivien sopimus. Alkaa tuntua pääluottamusmies työltä työlainsäädäntö asioiden ollessa rivissä käsittelyssä. Kaupunhin jutut on aikalailla toisenlaisia kuin peruskemian TESsissä. Lait on samat.

Vakka-Suomen Sanomille lausutaa ja päätetään ensi vuoden vero %: esitys valtuustolle. Tuloveroon esitetään 0,25%:n korotus ja yleiseen ja vakituisen asunnon kiinteistöveroon 0,01%:n korotusta.