Loura on Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke. Siihen kuuluvat Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori. Toiminta alkoi 2005 löyhästi. 5/09 Valtioneuvosto teki Kaupunkipolitiikan periaatepäätöksen. Tämä vauhditti Louraa ja perustettiin kj työryhmä. Työsuunnitelma hyväksyttiin 12/09. Tänään pidettiin seminaari hankkeesta Crusellissa.

Ekana alustajana oli erityisasiantuntija Olli Alho Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tulevaisuudessa Suomessa on vain 5-10 menestyvää kaupunkiseutua. Sen lisäksi voivat menestyä vain notkeat ja erikoistuneet kaupungit. Aluekehityksen runkona tulevat olemaan seudut joilla on yhteinen moottoritie, rautatie tai vesiväylä. Näiden alueiden yhteistyö määritellään sopimusperusteisesti, ei yhteistä hallintoa. Tavoitteena on mm. keskinäisen kilpailun häivyttäminen ja yhteisten intressien löytäminen, nopea reagointi muutoksiin ja uudistumiskyvykkyys. Nämä pari viimeksi mainittua ovat olleet U:kin vahvuus, muilla heikkoa. Toivottavasti tämä nyt joissakin piireissä vallalla oleva mustamaalaus ei saa enempää otetta vaan voimme jatkaa luodulla linjalla. Joka muualla nähdään erinomaisena ja arvostettuna. Niin tekee meilläkin valtaosa.

Toisena alusti Jyväskylän kehittämisjohtaja Jouni Juutilainen. Heillä on myös tällainen kehittämisyhteistyö Jämsän ja Äänekosken kanssa. Hänen mukaansa yhtenäisvaltio ihanteesta on siirryttävä erilaistavaan kehittämispolitiikkaan. Vaikuttava toiminta vaatii toimijaverkoston harventamista esim. kuntarakenteen muutosta. Painopiste on siirrettävä sisäisistä rakenteista toimijoiden välisiin suhteisiin.

Professori Jussi Jauhiainen Turun Yliopisto: Hän korosti Louran meriklusteria se on 1/3 osa Suomen viennistä, 3,5 mrd/€ ja 8% Louran työllisistä on sen palveluksessa. Tavoitteena pitää olla vt 8:n saaminen moottoritieksi ja junaliikenteen kehittäminen. Louran on myös hyödynnettävä maahanmuutto. Osaaminen on Louran alueella heikkoa, tohtoreita on vähän ja kokonaan ilman koulutusta on 30% työvoimasta. Tähän olisi maahanmuutosta saatavissa korjausta. Samoin Lourassa on 35 000 ikääntynyttä joiden vaihto nuorempiin ja maahanmuuttajiin korjaisi osaamisvajetta. 

Matkailu on jäsentymätöntä ja sisäiset erot suuria. Elinkeinoissa vaaditaan suuria muutoksia. Heikosti ja vanhentuneista elinkeinoista tulee luopua. Tämä on rakennemuutosta joka on pakko tehdä. Teollisuus työpaikat tulevat edelleen vähenemään, käy talouden sitten miten tahansa. Ihmiset seuraavat hyviä työpaikkoja, muut asiat asuminen ym tulevat jäljessä.

Salo pitäisi myös pitää Lourassa jotenkin mukana. Se on tärkeä osaamisenkeskus. Louran on erikoistuttava, muuten meidät hukka perii.

Viimeisenä alusti suunnittelupäällikkö Kimmo Vähäjylkkä Airix Ympäristö OY:stä. Hän korosti myös työhöoton ja kotouttamispolitiikan tärkeyttä, Vt 8:aa ja piti energiateollisuutta tänne sopivana erikoistumismuotona. Siinäkin U:ki menee edelläkävijänä. Onhan meillä energiapuisto, joka on lähtenyt hyvin käyntiin. Aloite on oltava omissa käsissä, hän korosti.