Torstaina on valtuuston talousarvio kokous. Vanhan tavan tavan mukaan varmaan käyttömenot sivutetaan lähes puheenvuoroitta. Investoinneista äänestetään  tiuhaan tahtiin ja vieläpä ilman, että on vaivauduttu selvittämään mistä on kyse. On niin helppoa ottaa kymppitonni jostain määrärahasta pois, ei tarvitse vastata siitä miten hommat tulevat ensi vuonna pelaamaan. Oudointa mielestäni oli kaikkien liikelaitosten kohdalla hallituksessa tehty esitys 10% karsinta investoinneista. Ei ollut lainkaan selvitetty mistä ja miten. Esim. U:kin Vedellä on iso investointi Kustavi-U:ki siirtoviemäri, ei siitä voi enää tinkiä. 10% säästö tulisi lopettamaan lähes kaiken Veden toiminnan. 

Terveydenhoito tulee ensi vuonna olemaan siksi paljon säästö toimenpiteiden kohteena, että toivoisi edes vähän huomiota kiinnitettävän siihen mitä olemme tekemässä. Erikoissairaanhoidossa olemme antaneet jo lähes rajoittamattomat oikeudet Sairaanhoitopiirille. Perusterveydenhuollossa meillä on vielä langat käsissä.

Eniten siellä ovat keskusteluttaneet päivystyskäynnit ja konsulttien kertomat lääkärien vastaanottoaikojen vähyys. Lääkärien työaika jakaantuu seuraavast: Vastaanotto 45%, Pot. puhelut, todistukset ym. 15%, muu terveyspalvelu (koulut, neuvola jne.) 22%, tk:n ulkopuolinen (vanhuspalv., vanhainkodit jne.) 5%, lääkärien käynti muissa kunnissa 3% ja kokoukset ja tauot 10%. Mikäli haluamme lisää aikaa vastaanottoon se on otettava täältä. Monilla lienee ollut se käsitys, että vastaanottoaikojen lisäys on otettavissa lääkärien tauoista.

Tällaisia keskutelua kaipaavia asioita olisi runsain mitoin. Ne tultaneen sivuuttamaan ääneti.