Esityslistan järjestyksellä ei ollut juurikaan merkitystä. Aloitettiin paikalla olleiden viranhaltijoiden jutuista, Soten palkkajuttuja olivat selvittämässä Sari Rantanen, Pia Syvänen ja Nina Wennerström-Hämäläinen. Seuraavassa kokouksessa palataan päätöksentekoon. Leena-Arvela Hellen oli esittämässä pitkän rivin kaava juttuja.

Ei julkisuuteen merkinnällä oli pitkään keskusteltu Agan nestekaasu täyttöaseman 8 ha:n tontin osto. Päätettiin esittää valtuustolle tontin ostoa 750 000€:lla. Tontista on vuokraamassa n. puolet Teboil. TB saisi tontin reunat ja keskusta jäisi kaupungille. Asiaa selvitetään valtuutetuille ennen valtuuston kokouksen alkua.

Tämän jälkeen noukittiin listalta väliin jääneet. Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä päätettiin pyytää selvitys palkanalennuksista.

Ukin mahdollisuutta tarjota asuinpaikkaa pakolaisstatuksen saaneille. Olikin kiperä asia. ELY-keskuksen kanssa tehtävä sopimus mahdollistaa saamisen tuelle jonka suuruus on alle 7 v. 6845 €/v ja yli 7 v. 2300€/v.  Näillä henkilöillä on perustuslain turvaama vapaa asuinpaikan valinta oikeus, joten he voivat muuttaa Ukiin on meillä sopimus tai ei. ELy-keskus esittää meille 40 hengen sopimusta. Tämä 3:n vuoden aikana, n. 13 vuodessa. Sopimuksen teosta ei ollut yksimielisyyttä. Äänestyksen tulos 8-3. Sopimusta vastustivat Virtaset, Päiviä lukuunottamatta eli Lasse ja Veli-Matti, kolmantena pyöränä Birgitta Runola.

Muut listan asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.