Kokous alkoi kohdaltani hienosti, sillä minut valittiin pöytäkirjantarkastajaksi. Sitten oli juoksevia asioita kunnes päästiin tietohallintosuunnittelijan toimen täyttämiseen. Tietohallintopäällikkö olli-Pekka Kari oli kertomassa alastaan. Päällimmäisenä tuli mieleen, että toimi pitää ehdottomasti täyttää. Nyt on päällikön lisäksi 1 suunnittelija, näiden pitää hoitaa kaikki tukipalvelutkin melkein 1000 ihmisen organisaatiossa. Yksimielisesti lupa annettiinkiin toimen täyttämiseen.

Sitten oli kaavaa, maanostoa ja asuntojen hinnoittelua myyntiin. Viikaisten koulun remontin aloittamiseen annettiin lupa. Tänään oli tullut päätös valtionavusta. Sitten oli virkojen ja toimien täyttölupia. Näiden taloudellista vaikutusta ei esitetty. Tähdennettiin, että jatkossa sellainen pitää olla. Nuorten työllistämisen lisärahasta keskusteltiin ja lopulta hyväksyttiin yksimielisesti. Vakka-Suomen Seutukunta yhtymä on lopetettu. Tilalle esitettiin kuntakokousta johon esitettiin kunnanjohtajat, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Tämä olisi johtanut hyvin yksipuoliseen poliittiseen edustavuuteen Vakka-Suomen asioista päättämään. Esitin, että valinnat tehdään edellisten kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Esitys hyväksyttiin äänin 7-4. Kepulle ja kokoomukselle ei demokratia käynyt.

Sitten muutama läpihuuto juttu. Yllättäen työsuojeluvaltuutetun lausunnosta kaupungin työilmapiiristä ei käytetty puheenvuoroakaan. Sitten henkilöstöraportti, viime vuoden tilinpäätös ja alkuvuoden talouden toteuma hyväksyttiin muutoksitta. Tilinpäätöksen ylitykset kootaan yhteen ja esitetään valtuustolle. Nyt ne olivat tilinpäätöksessä hajallaan ja siten vaikeasti havaittavissa. Lainaa otettii Kuntarahoitukselta 3 milliä. 

Sitten olivat Valkosen oikaisuvaatimukset. Ruoranen jääväsi itsensä molemmista. Valkonen oli lähettänyt avoimen kirjeen valtuustolle. Sen lukemiseen ei annettu lupaa. Juha Aaltonen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Häntä ei kannatettu. Seuraavassa oikaisuvaatimuksessa päätösesityksenä oli ettei vaatimusta oteta käsittelyyn sillä se oli saapunut määräajan jälkeen. Asiaa ei esitetty otettavaksi käsittelyyn, joten yksimielisesti päätettiin ettei asiaa käsitellä. Tosin Aaltonen Seppo Maikolan kannattamana esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Sellainen ei ollut mahdollista sillä asiaa ei otettu käsittelyyn. Loput asiat eivät sitten herättäneet juurikaan keskustelua.

http://uusikaupunki.fi/poytakirjat.html