Ensimmäinen varsinainen asia on korttelin varaaminen Sorvakosta Kerpatek Oy:lle. Kerpatek aloittaisi suunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin ja mikäli hanke osoittauisi toteuttamiskelpoiseksi, vuokraisi alueen 30v. Kaavan mukaan alueelle tulee 46 mökkiä, enintään 40 neliötä ja enintään 300 neliön huoltorakennus. Aluetta on tarkoitus markkinoida meren ja golf-kentän läheisyyteen tukeutuvana loma-asuntoalueena. Päätösehdotus on, asia esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.

Entiseen Vohdensaaren kouluun on tullut 7 ostotarjousta. Lähes kaikki ostaja ehdokkaat aikovat harjoittaa muutakin toimintaa kuin asumista.

Listalla on myös ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman 2010-2012 kehys ja ohjeet. Korutonta kertomaa. Ensi vuodelle on syntymässä 6milj/€  vajaus. Montun täyttöön esitetään vero% 1 yksikön korotusta ja kiinteistöveron perusteisiin n. 20% korotusta. Tästä saataisiin 2 milj/€. Henkilöstön lomautusta esitetään 3 viikoksi. Tästä samoin 2 milj/€ säästö. Vielä puuttuu 2 milj/€. Se joudutaan hakemaan samalla tavalla kuin juuri hyväksytty säästöohjelma. Toivottavasti siten toisin, että populismi unohdetaan ja pyritään kaikki ideoimaan tavoitteeseen pääsyyn. Investointeja ei edelleenkään tehdä kuin korjaus- ja ylläpitoinvestointeja. Kunnallistekniikkaan voi tulla uusinvestointeja. Ei kaupungin kehitystä tähän tule pysäyttää.