Hallitus kokoontuu tavanomaisesti viikkoa ennen valtuustoa vaikka ei mitään erityistä olekaan. Aluksi on kaavoja. Lokalahden maailman kuulun liikenneympyrän takia pitää tehdä kaavamuutos. Nyt se asetettaneen nähtäville. Seuraavaksi käynnistetään Lepäisten Uuluodossa kaavanlaajennus. Tavoitteena 1 vakituinen asunto ja 1 kesämökki.

Lokalahden Roukkarinniemeen käynnistetään kaava ja sitä perustellaan kalastajatilan antamalla poikkeuksella. Iso-Vähävilissalojen rantaasemakaava esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Samoin tonttien luovutusehdot.

Rautavalimon ympäristöluvasta esitetään myönteistä lausuntoa. Terveyskeskuksen potilashissin rakentamiseen annettaneen lupa. Sitten lausunto Erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmasta. Loput on lähinnä juoksevia asioita.